Visa allt om A Lidzell Media AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 112 1 384 2 004 1 800 2 520 2 020 1 615 1 717 3 051 3 830
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 271 263 864 712 896 570 701 571 1 407 1 288
Resultat efter finansnetto 267 261 859 710 1 099 1 043 937 540 1 398 1 255
Årets resultat 278 226 456 384 613 592 495 245 994 888
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 023 6 027 5 635 4 942 4 596 2 280 11 13 0 0
Omsättningstillgångar 108 263 241 346 987 2 531 3 616 2 796 3 097 1 936
Tillgångar 6 132 6 290 5 875 5 288 5 583 4 811 3 628 2 809 3 097 1 936
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 273 4 194 3 968 3 512 3 837 3 224 2 632 2 137 1 892 988
Obeskattade reserver 1 174 1 276 1 319 1 094 919 649 399 160 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 685 819 588 681 827 938 597 513 1 205 948
Skulder och eget kapital 6 132 6 290 5 875 5 288 5 583 4 811 3 628 2 809 3 097 1 936
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 395 389 352 340 359 116
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 445 435 428 496 240 200 153 274 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 170 174 179 182 175 171 166 193 164 160
Utdelning till aktieägare 150 200 0 0 709 0 0 0 0 90
Omsättning 1 112 1 384 2 004 1 800 2 520 2 020 1 615 1 717 3 051 3 830
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 112 1 384 2 004 1 800 1 260 1 010 808 859 3 051 3 830
Personalkostnader per anställd (tkr) 661 670 671 753 445 413 348 420 532 276
Rörelseresultat, EBITDA 274 266 867 716 900 574 703 576 1 407 1 288
Nettoomsättningförändring -19,65% -30,94% 11,33% -28,57% 24,75% 25,08% -5,94% -43,72% -20,34% -%
Du Pont-modellen 4,42% 4,18% 14,71% 13,46% 19,76% 21,70% 25,91% 21,04% 46,21% 67,05%
Vinstmarginal 24,37% 19,00% 43,11% 39,56% 43,77% 51,68% 58,20% 34,42% 46,90% 33,89%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -51,89% -40,17% -17,32% -18,61% 6,35% 78,86% 186,93% 132,96% 62,01% 25,80%
Soliditet 84,62% 82,50% 84,09% 81,66% 80,86% 76,96% 80,47% 80,18% 61,09% 51,03%
Kassalikviditet 15,77% 32,11% 40,99% 50,81% 119,35% 269,83% 605,70% 545,03% 257,01% 204,22%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...