Visa allt om Muskövarvet AB
Visa allt om Muskövarvet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 60 806 53 675 57 046 34 036 43 391 59 539 57 658 38 186 32 391 25 120
Övrig omsättning 220 151 339 411 389 273 121 59 - 180
Rörelseresultat (EBIT) 7 994 7 461 7 590 821 2 392 7 950 712 -1 093 626 4 590
Resultat efter finansnetto 7 978 7 639 7 709 970 2 481 8 024 797 -940 769 4 652
Årets resultat 5 915 5 603 5 973 752 1 195 4 389 575 1 365 2 469
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 326 3 912 3 519 3 365 3 941 1 359 844 996 445 506
Omsättningstillgångar 28 546 24 745 24 140 14 121 17 125 26 755 18 450 14 438 10 540 9 061
Tillgångar 31 872 28 658 27 659 17 486 21 066 28 113 19 294 15 434 10 985 9 568
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 875 10 959 10 357 5 384 6 631 8 836 4 447 3 872 3 871 3 656
Obeskattade reserver 4 521 4 164 3 736 3 721 3 824 3 007 975 975 1 955 1 733
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 833 1 233 1 600 64 103 149 192 235
Kortfristiga skulder 15 475 13 533 12 732 7 147 9 010 16 206 13 768 10 437 4 966 3 943
Skulder och eget kapital 31 872 28 658 27 659 17 486 21 066 28 113 19 294 15 434 10 985 9 568
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - 2 006 2 028 1 816 2 188 1 054
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 10 879 10 362 10 161 8 508 9 132 6 972 7 227 5 899 4 008 5 141
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 4 969 4 361 4 024 3 590 3 427 3 554 3 504 2 900 2 808 2 233
Utdelning till aktieägare 5 000 5 000 5 000 1 000 2 000 3 400 0 0 0 150
Omsättning 61 026 53 826 57 385 34 447 43 780 59 812 57 779 38 245 32 391 25 300
Nyckeltal
Antal anställda 28 27 27 24 25 25 25 22 17 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 172 1 988 2 113 1 418 1 736 2 382 2 306 1 736 1 905 1 322
Personalkostnader per anställd (tkr) 581 550 541 518 507 512 516 492 603 458
Rörelseresultat, EBITDA 8 627 8 116 8 155 1 453 2 806 8 412 1 040 -800 780 4 725
Nettoomsättningförändring 13,29% -5,91% 67,60% -21,56% -27,12% 3,26% 50,99% 17,89% 28,95% -%
Du Pont-modellen 25,08% 26,72% 28,02% 5,88% 12,57% 28,55% 4,15% -5,93% 7,23% 48,69%
Vinstmarginal 13,15% 14,27% 13,59% 3,02% 6,10% 13,48% 1,39% -2,40% 2,45% 18,55%
Bruttovinstmarginal 47,90% 52,13% 60,73% 71,30% 58,33% 56,22% 53,96% 77,18% 80,55% 96,26%
Rörelsekapital/omsättning 21,50% 20,89% 20,00% 20,49% 18,70% 17,72% 8,12% 10,48% 17,21% 20,37%
Soliditet 48,32% 49,57% 47,98% 46,47% 44,86% 39,31% 26,77% 29,64% 48,05% 51,25%
Kassalikviditet 179,04% 182,85% 189,60% 197,58% 190,07% 165,09% 134,01% 138,33% 212,24% 229,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...