Visa allt om Ambrion Finans AB
Visa allt om Ambrion Finans AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 75 568 54 239 21 573 9 380 2 228 126 419 691 2 242 2 833
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 407 2 926 1 272 683 323 82 331 580 -427 236
Resultat efter finansnetto 2 540 2 399 1 094 650 307 68 335 572 -443 228
Årets resultat 1 380 1 321 599 360 180 66 335 572 -443 228
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 682 1 466 476 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 11 786 7 546 3 545 1 652 685 223 356 62 80 310
Tillgångar 13 467 9 012 4 021 1 652 685 223 356 62 80 310
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 629 1 425 869 570 310 130 -36 -372 -944 -501
Obeskattade reserver 1 898 1 189 485 160 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 450 5 514 2 000 504 181 61 0 350 356 246
Kortfristiga skulder 1 490 884 666 418 194 32 392 83 668 565
Skulder och eget kapital 13 467 9 012 4 021 1 652 685 223 356 62 80 310
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 0 0 0 239
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 411 1 601 829 661 40 0 0 173 1 919 1 625
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 011 561 345 243 12 0 0 44 523 585
Utdelning till aktieägare 0 266 0 300 0 0 0 0 0 0
Omsättning 75 568 54 239 21 573 9 380 2 228 126 419 691 2 242 2 833
Nyckeltal
Antal anställda 10 5 3 2 1 0 0 0 9 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 557 10 848 7 191 4 690 2 228 - - - 249 236
Personalkostnader per anställd (tkr) 349 432 398 501 45 - - - 278 205
Rörelseresultat, EBITDA 3 949 3 316 1 368 683 323 82 331 580 -427 236
Nettoomsättningförändring 39,32% 151,42% 129,99% 321,01% 1 668,25% -69,93% -39,36% -69,18% -20,86% -%
Du Pont-modellen 25,30% 32,47% 31,63% 41,34% 47,15% 36,77% 94,38% 940,32% -533,75% 76,13%
Vinstmarginal 4,51% 5,39% 5,90% 7,28% 14,50% 65,08% 80,19% 84,37% -19,05% 8,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 25,91% 22,38% 26,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,62% 12,28% 13,35% 13,16% 22,04% 151,59% -8,59% -3,04% -26,23% -9,00%
Soliditet 23,09% 26,10% 31,02% 41,64% 45,26% 58,30% -10,11% -600,00% -1 180,00% -161,61%
Kassalikviditet 791,01% 853,62% 532,28% 395,22% 353,09% 696,88% 90,82% 74,70% 11,98% 54,87%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...