Visa allt om Axels Nöjesfält, Mikael Andreasson AB
Visa allt om Axels Nöjesfält, Mikael Andreasson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 33 058 37 349 32 288 33 996 31 731 33 253 28 721 27 991 31 326 41 262
Övrig omsättning 6 099 5 771 1 418 1 669 6 289 2 411 2 328 3 830 82 2 095
Rörelseresultat (EBIT) -2 823 -2 661 -8 347 -4 216 -4 871 -4 571 -4 472 -697 -7 954 136
Resultat efter finansnetto -3 010 -2 716 -8 439 -4 327 -4 754 -4 754 -4 404 -721 -7 940 122
Årets resultat -5 443 -123 -106 -101 1 0 -1 -25 -19 3
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 385 305 226 146 74 0 0 935 1 870 2 806
Omsättningstillgångar 3 236 8 518 7 853 9 136 7 326 14 371 13 855 13 570 14 780 15 266
Tillgångar 3 621 8 824 8 079 9 282 7 401 14 371 13 855 14 505 16 650 18 072
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 117 60 183 288 390 389 389 390 415 434
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 315 250 185 120 59 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 189 8 514 7 711 8 873 6 952 13 982 13 467 14 115 16 235 17 638
Skulder och eget kapital 3 621 8 824 8 079 9 282 7 401 14 371 13 855 14 505 16 650 18 072
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 468 695 674 36 287
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 792 3 247 2 841 2 312 2 742 1 110 623 945 449 591
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 399 1 440 1 342 1 067 1 185 718 665 776 326 640
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 39 157 43 120 33 706 35 665 38 020 35 664 31 049 31 821 31 408 43 357
Nyckeltal
Antal anställda 12 14 11 11 14 11 10 10 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 755 2 668 2 935 3 091 2 267 3 023 2 872 2 799 3 916 5 158
Personalkostnader per anställd (tkr) 334 329 384 298 276 200 189 236 103 192
Rörelseresultat, EBITDA -2 823 -2 636 -8 347 -4 216 -4 871 -4 571 -3 537 238 -7 019 1 071
Nettoomsättningförändring -11,49% 15,67% -5,02% 7,14% -4,58% 15,78% 2,61% -10,65% -24,08% -%
Du Pont-modellen -77,96% -30,15% -103,30% -45,41% -64,19% -31,81% -31,67% -4,75% -47,45% 0,85%
Vinstmarginal -8,54% -7,12% -25,85% -12,40% -14,97% -13,75% -15,28% -2,46% -25,22% 0,37%
Bruttovinstmarginal 84,42% 87,68% 84,59% 77,94% 72,35% 75,00% 82,57% 88,39% 81,78% 91,46%
Rörelsekapital/omsättning 0,14% 0,01% 0,44% 0,77% 1,18% 1,17% 1,35% -1,95% -4,64% -5,75%
Soliditet 3,23% 0,68% 2,27% 3,10% 5,27% 2,71% 2,81% 2,69% 2,49% 2,40%
Kassalikviditet 101,47% 67,00% 79,59% 82,75% 75,17% 71,76% 64,23% 56,44% 59,49% 64,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...