Visa allt om Resultat Projektledning Sverige AB
Visa allt om Resultat Projektledning Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 472 11 205 9 487 8 870 20 533 4 569 3 023 4 815 2 052 14 412
Övrig omsättning - - - 2 - 49 - - 42 8
Rörelseresultat (EBIT) 1 427 675 1 025 38 633 504 -300 126 156 1 585
Resultat efter finansnetto 1 414 679 1 028 27 637 505 -298 132 163 1 581
Årets resultat 799 604 600 9 320 519 1 56 74 825
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 105 186 221 107 9 17 45 41 56
Omsättningstillgångar 3 266 4 187 3 131 1 307 7 354 1 569 1 083 1 259 1 381 4 111
Tillgångar 3 366 4 292 3 317 1 528 7 460 1 578 1 101 1 304 1 422 4 168
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 177 978 824 524 515 696 176 175 469 1 195
Obeskattade reserver 785 415 496 268 268 91 301 608 567 522
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 404 2 899 1 997 736 6 677 791 623 520 385 2 451
Skulder och eget kapital 3 366 4 292 3 317 1 528 7 460 1 578 1 101 1 304 1 422 4 168
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 014 1 052 842 0 0 243
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 264 2 220 1 722 1 701 635 302 430 1 157 714 299
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 387 926 906 675 637 435 405 414 217 161
Utdelning till aktieägare 780 600 450 180 0 0 0 0 350 800
Omsättning 11 472 11 205 9 487 8 872 20 533 4 618 3 023 4 815 2 094 14 420
Nyckeltal
Antal anställda 7 5 4 4 4 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 639 2 241 2 372 2 218 5 133 1 523 1 008 1 605 1 026 7 206
Personalkostnader per anställd (tkr) 688 652 688 591 591 601 603 540 507 385
Rörelseresultat, EBITDA 1 427 756 1 061 40 635 513 -273 133 171 1 600
Nettoomsättningförändring 2,38% 18,11% 6,96% -56,80% 349,40% 51,14% -37,22% 134,65% -85,76% -%
Du Pont-modellen 42,48% 15,94% 31,05% 2,55% 8,55% 32,07% -27,07% 10,12% 11,46% 38,15%
Vinstmarginal 12,47% 6,10% 10,86% 0,44% 3,11% 11,07% -9,86% 2,74% 7,94% 11,03%
Bruttovinstmarginal 71,67% 48,58% 54,99% 43,22% 21,57% 61,70% 78,90% 65,19% 95,66% 34,65%
Rörelsekapital/omsättning 16,23% 11,49% 11,95% 6,44% 3,30% 17,03% 15,22% 15,35% 48,54% 11,52%
Soliditet 53,16% 30,33% 36,51% 47,22% 9,55% 48,36% 36,13% 46,99% 61,69% 37,69%
Kassalikviditet 232,62% 144,43% 156,79% 177,58% 110,14% 198,36% 173,84% 242,12% 358,70% 167,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...