Visa allt om Royal make up AB
Visa allt om Royal make up AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 138 2 994 2 940 2 986 2 980 3 027 3 146 3 574 4 418 4 686
Övrig omsättning - - - - - - - - 133 -
Rörelseresultat (EBIT) -10 233 129 76 69 143 151 -66 -24 62
Resultat efter finansnetto -11 236 132 82 72 143 149 -76 -34 49
Årets resultat 1 182 100 47 50 99 137 -76 -34 35
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 16 36 115 138
Omsättningstillgångar 1 058 1 151 953 917 990 904 690 840 1 054 1 305
Tillgångar 1 058 1 151 953 917 990 904 706 877 1 169 1 443
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 304 432 316 215 228 258 219 82 158 192
Obeskattade reserver 0 15 15 15 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 19 107 181
Kortfristiga skulder 754 704 622 687 762 646 487 775 904 1 070
Skulder och eget kapital 1 058 1 151 953 917 990 904 706 877 1 169 1 443
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 827 0 332 325 300 290 323
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 965 794 801 0 760 436 467 638 837 837
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 351 246 285 279 253 244 250 335 422 413
Utdelning till aktieägare 0 130 66 0 60 80 60 0 0 0
Omsättning 3 138 2 994 2 940 2 986 2 980 3 027 3 146 3 574 4 551 4 686
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 046 998 980 995 993 1 009 1 049 1 191 1 105 1 172
Personalkostnader per anställd (tkr) 439 347 365 373 350 334 354 443 388 400
Rörelseresultat, EBITDA -10 233 129 76 69 159 171 -45 -1 85
Nettoomsättningförändring 4,81% 1,84% -1,54% 0,20% -1,55% -3,78% -11,98% -19,10% -5,72% -%
Du Pont-modellen -0,95% 20,50% 13,96% 8,94% 7,27% 15,82% 21,53% -7,41% -1,63% 4,30%
Vinstmarginal -0,32% 7,88% 4,52% 2,75% 2,42% 4,72% 4,83% -1,82% -0,43% 1,32%
Bruttovinstmarginal 50,64% 52,77% 51,84% 52,61% 49,77% 51,27% 50,16% 49,92% 47,46% 50,04%
Rörelsekapital/omsättning 9,69% 14,93% 11,26% 7,70% 7,65% 8,52% 6,45% 1,82% 3,40% 5,01%
Soliditet 28,73% 38,55% 34,39% 24,65% 23,03% 28,54% 31,02% 9,35% 13,52% 13,31%
Kassalikviditet 99,47% 110,37% 112,54% 89,52% 89,76% 95,05% 83,16% 68,39% 67,92% 76,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...