Visa allt om Svenskt Butikskött AB
Visa allt om Svenskt Butikskött AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 880 883 763 274 652 811 689 444 737 380 486 602
Övrig omsättning 1 357 361 867 270 440 116
Rörelseresultat (EBIT) 16 533 13 599 -10 533 -10 040 5 973 18 606
Resultat efter finansnetto 15 498 10 924 -12 428 -11 034 5 065 18 287
Årets resultat 12 006 8 639 -10 183 -10 128 3 474 13 644
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 68 384 32 712 29 823 31 464 33 560 29 475
Omsättningstillgångar 118 315 93 373 74 547 98 922 101 312 105 328
Tillgångar 186 699 126 085 104 370 130 386 134 872 134 803
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63 454 26 955 15 001 25 185 39 313 39 838
Minoritetsintressen 0 5 206 4 977 4 853 4 993 5 075
Avsättningar (tkr) 8 166 0 -13 2 367 3 133 2 959
Långfristiga skulder 2 966 7 585 4 455 7 661 5 986 8 311
Kortfristiga skulder 112 113 86 339 79 950 90 320 81 447 78 620
Skulder och eget kapital 186 699 126 085 104 370 130 386 134 872 134 803
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 1 702 1 951 1 655 1 557 3 398 2 529
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 73 592 74 410 69 142 73 308 68 238 33 742
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 33 218 29 857 31 054 29 042 29 664 14 233
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 882 240 763 635 653 678 689 714 737 820 486 718
Nyckeltal
Antal anställda 190 184 198 217 203 119
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 636 4 148 3 297 3 177 3 632 4 089
Personalkostnader per anställd (tkr) 557 568 511 486 506 436
Rörelseresultat, EBITDA 24 570 20 498 -5 582 -5 140 10 806 20 918
Nettoomsättningförändring 15,41% 16,92% -5,31% -6,50% 51,54% -%
Du Pont-modellen 8,89% 10,81% -10,08% -7,65% 4,49% 13,83%
Vinstmarginal 1,88% 1,79% -1,61% -1,45% 0,82% 3,83%
Bruttovinstmarginal 35,63% 29,81% 33,41% 33,88% 31,27% 27,82%
Rörelsekapital/omsättning 0,70% 0,92% -0,83% 1,25% 2,69% 5,49%
Soliditet 33,99% 21,38% 14,37% 19,32% 29,15% 29,55%
Kassalikviditet 65,97% 70,34% 58,51% 70,99% 92,04% 107,55%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 733 248 616 339 476 039 500 638 499 523 382 875 260 009 183 743 151 222 136 277
Övrig omsättning 398 41 459 149 78 - - - 148 -
Rörelseresultat (EBIT) 14 641 11 012 -10 842 -8 868 7 079 15 556 10 124 5 484 2 806 5 596
Resultat efter finansnetto 13 822 9 073 -12 194 -9 730 6 273 15 292 10 053 5 518 2 761 5 447
Årets resultat 10 736 7 062 -1 376 -8 588 3 975 8 363 5 419 3 048 1 486 2 920
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 188 27 219 27 441 28 370 29 084 24 738 3 309 2 143 2 338 2 401
Omsättningstillgångar 101 142 74 352 57 904 71 369 72 023 60 490 41 384 28 801 21 843 18 069
Tillgångar 137 330 101 571 85 345 99 739 101 107 85 228 44 694 30 945 24 181 20 470
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 988 24 251 15 091 16 467 29 056 29 081 12 069 10 010 6 961 5 475
Obeskattade reserver 0 0 0 10 818 11 960 11 250 7 432 4 788 3 550 2 889
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 252 9 152 8 772 13 033 11 358 8 311 1 135 1 000 1 931 2 000
Kortfristiga skulder 97 090 68 167 61 482 59 421 48 733 36 586 24 058 15 147 11 739 10 106
Skulder och eget kapital 137 330 101 571 85 345 99 739 101 107 85 228 44 694 30 945 24 181 20 470
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 702 1 951 1 655 1 557 3 398 2 163 1 898 2 311 1 845 2 517
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 29 499 27 129 29 848 38 643 42 468 22 159 13 941 9 037 6 902 4 568
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 480 11 575 12 772 15 560 17 449 9 726 5 645 3 927 3 162 2 454
Utdelning till aktieägare 4 500 2 000 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0
Omsättning 733 646 616 380 476 498 500 787 499 601 382 875 260 009 183 743 151 370 136 277
Nyckeltal
Antal anställda 64 59 73 115 140 84 60 31 23 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) 11 457 10 446 6 521 4 353 3 568 4 558 4 333 5 927 6 575 6 489
Personalkostnader per anställd (tkr) 658 714 594 481 462 416 392 510 557 464
Rörelseresultat, EBITDA 15 546 11 970 -9 585 -7 267 9 187 16 797 11 176 6 404 3 658 6 135
Nettoomsättningförändring 18,97% 29,47% -4,91% 0,22% 30,47% 47,25% 41,51% 21,51% 10,97% -%
Du Pont-modellen 10,71% 10,91% -12,62% -8,76% 7,13% 18,27% 22,69% 18,03% 11,79% 27,44%
Vinstmarginal 2,01% 1,80% -2,26% -1,74% 1,44% 4,07% 3,90% 3,04% 1,88% 4,12%
Bruttovinstmarginal 24,71% 24,67% 24,89% 27,86% 29,75% 24,99% 22,89% 18,31% 15,99% 15,43%
Rörelsekapital/omsättning 0,55% 1,00% -0,75% 2,39% 4,66% 6,24% 6,66% 7,43% 6,68% 5,84%
Soliditet 24,02% 23,88% 17,68% 24,50% 37,46% 43,85% 39,26% 43,49% 39,36% 36,91%
Kassalikviditet 64,08% 66,63% 55,35% 70,32% 103,84% 136,16% 145,46% 157,21% 150,46% 141,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...