Visa allt om Diamantborrarna AB
Visa allt om Diamantborrarna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 735 5 935 4 683 8 161 8 316 5 630 6 089 6 860 7 733 5 742
Övrig omsättning - - - 133 19 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 253 -258 -504 345 1 526 -547 -361 81 575 -136
Resultat efter finansnetto 205 -283 -510 336 1 484 -634 -410 16 456 -268
Årets resultat 50 -294 -43 198 924 -581 -293 1 301 -262
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 201 177 218 221 239 288 353 519 666 816
Omsättningstillgångar 1 623 1 275 1 080 2 071 1 892 938 1 151 1 533 1 735 1 696
Tillgångar 1 824 1 452 1 298 2 292 2 131 1 226 1 504 2 052 2 401 2 512
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 51 345 388 190 -734 -153 140 139 -162
Obeskattade reserver 134 0 0 468 405 0 0 117 125 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 163 115 151 0 137 191 420 570 789 1 015
Kortfristiga skulder 1 426 1 286 802 1 436 1 399 1 769 1 237 1 225 1 348 1 659
Skulder och eget kapital 1 824 1 452 1 298 2 292 2 131 1 226 1 504 2 052 2 401 2 512
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 324 383 174 375 230
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 632 2 164 2 055 2 535 2 354 1 704 1 643 1 860 1 645 1 911
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 980 715 754 860 844 810 796 836 791 770
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 735 5 935 4 683 8 294 8 335 5 630 6 089 6 860 7 733 5 742
Nyckeltal
Antal anställda 7 6 6 7 7 6 6 7 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 962 989 781 1 166 1 188 938 1 015 980 1 289 820
Personalkostnader per anställd (tkr) 529 491 483 509 477 493 493 432 491 428
Rörelseresultat, EBITDA 298 -217 -411 395 1 575 -482 -111 374 878 158
Nettoomsättningförändring 13,48% 26,73% -42,62% -1,86% 47,71% -7,54% -11,24% -11,29% 34,67% -%
Du Pont-modellen 13,93% -17,70% -38,75% 15,05% 71,66% -44,54% -23,80% 4,82% 23,95% -5,41%
Vinstmarginal 3,77% -4,33% -10,74% 4,23% 18,36% -9,70% -5,88% 1,44% 7,44% -2,37%
Bruttovinstmarginal 85,30% 83,93% 85,10% 67,10% 78,23% 85,74% 70,41% 71,59% 68,50% 79,14%
Rörelsekapital/omsättning 2,93% -0,19% 5,94% 7,78% 5,93% -14,76% -1,41% 4,49% 5,00% 0,64%
Soliditet 11,27% 3,51% 26,58% 31,98% 22,92% -59,87% -10,17% 10,93% 9,54% -6,45%
Kassalikviditet 75,46% 46,73% 52,00% 125,49% 111,01% 25,78% 56,51% 74,69% 93,69% 65,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...