Visa allt om Adium Omsorg Aktiebolag
Visa allt om Adium Omsorg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 80 711 67 661 58 032 35 665 25 957 24 428 12 062 5 602 1 394 0
Övrig omsättning 30 6 18 50 4 - - - 5 -
Rörelseresultat (EBIT) 421 -1 011 591 -384 759 -441 528 -164 -1 001 -12
Resultat efter finansnetto 415 -1 018 590 -431 627 -602 587 -337 -1 015 -90
Årets resultat 309 -804 449 -370 429 -480 784 -337 -1 015 -90
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 735 766 742 802 886 1 227 1 205 415 14 0
Omsättningstillgångar 7 820 6 503 6 838 5 194 4 016 2 070 2 512 1 494 934 240
Tillgångar 8 555 7 269 7 580 5 995 4 902 3 297 3 716 1 910 948 240
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -143 -452 552 224 644 215 895 111 -211 239
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 99 448 24 158 672 533 556 0
Kortfristiga skulder 8 698 7 721 6 929 5 324 4 235 2 924 2 149 1 266 603 0
Skulder och eget kapital 8 555 7 269 7 580 5 995 4 902 3 297 3 716 1 910 948 240
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 474 486 253 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 51 252 43 248 36 390 22 425 15 094 14 376 6 961 3 327 1 284 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 17 626 14 389 12 260 7 390 5 133 5 189 2 396 1 214 466 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 80 741 67 667 58 050 35 715 25 961 24 428 12 062 5 602 1 399 0
Nyckeltal
Antal anställda 137 116 127 69 47 44 30 21 6 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 589 583 457 517 552 555 402 267 232 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 502 497 382 431 438 454 319 219 309 -
Rörelseresultat, EBITDA 551 -803 798 -209 930 -274 616 -140 -1 000 -12
Nettoomsättningförändring 19,29% 16,59% 62,71% 37,40% 6,26% 102,52% 115,32% 301,87% -% -%
Du Pont-modellen 4,93% -13,77% 7,93% -4,59% 15,57% -13,04% 19,05% -8,53% -103,27% -%
Vinstmarginal 0,52% -1,48% 1,04% -0,77% 2,94% -1,76% 5,87% -2,91% -70,23% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,85% -%
Rörelsekapital/omsättning -1,09% -1,80% -0,16% -0,36% -0,84% -3,50% 3,01% 4,07% 23,74% -%
Soliditet -1,67% -6,22% 7,28% 3,74% 13,14% 6,52% 24,09% 5,81% -22,26% 99,58%
Kassalikviditet 86,59% 81,89% 96,95% 95,83% 93,74% 69,08% 116,89% 118,01% 154,89% -%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...