Visa allt om Ensinger Sweden AB
Visa allt om Ensinger Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03
Nettoomsättning 22 645 22 498 20 109 18 566 20 080 16 444 12 519 15 883 14 833 12 227
Övrig omsättning 579 526 387 634 102 636 137 - - 113
Rörelseresultat (EBIT) -1 177 175 -948 -501 189 998 -48 167 363 -9
Resultat efter finansnetto -1 171 191 -950 -484 213 1 004 -43 196 382 15
Årets resultat -1 171 -250 -950 -484 291 717 -43 196 390 7
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 131 222 410 582 635 585 508 693 572 690
Omsättningstillgångar 9 452 7 534 6 636 6 748 7 095 5 768 4 919 3 892 5 654 3 949
Tillgångar 9 583 7 756 7 046 7 330 7 729 6 353 5 427 4 585 6 226 4 639
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 279 4 058 2 058 2 108 2 592 2 301 1 584 1 627 1 431 1 041
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 190 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 304 3 698 4 988 5 222 5 137 3 862 3 843 2 958 4 795 3 598
Skulder och eget kapital 9 583 7 756 7 046 7 330 7 729 6 353 5 427 4 585 6 226 4 639
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
2008-03
2007-03
Löner till styrelse & VD - - - 0 743 659 642 626 618 618
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 3 451 2 759 2 706 2 625 1 770 1 258 1 050 1 155 1 045 1 142
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 582 1 171 1 135 1 147 992 815 787 833 819 823
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 224 23 024 20 496 19 200 20 182 17 080 12 656 15 883 14 833 12 340
Nyckeltal
Antal anställda 10 8 8 8 8 6 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 265 2 812 2 514 2 321 2 510 2 741 2 504 3 177 2 967 2 445
Personalkostnader per anställd (tkr) 510 496 482 474 441 459 500 526 497 517
Rörelseresultat, EBITDA -1 051 363 -747 -257 364 1 186 137 350 489 113
Nettoomsättningförändring 0,65% 11,88% 8,31% -7,54% 22,11% 31,35% -21,18% 7,08% 21,31% -%
Du Pont-modellen -12,21% 2,50% -13,43% -6,59% 2,77% 15,82% -0,79% 4,34% 6,18% 0,32%
Vinstmarginal -5,17% 0,86% -4,70% -2,60% 1,07% 6,11% -0,34% 1,25% 2,60% 0,12%
Bruttovinstmarginal 27,47% 29,02% 25,75% 26,16% 28,07% 27,21% 28,13% 29,52% 27,45% 27,64%
Rörelsekapital/omsättning 18,32% 17,05% 8,20% 8,22% 9,75% 11,59% 8,59% 5,88% 5,79% 2,87%
Soliditet 44,65% 52,32% 29,21% 28,76% 33,54% 38,42% 29,19% 35,49% 22,98% 22,44%
Kassalikviditet 135,97% 144,24% 93,85% 102,49% 115,22% 111,32% 100,91% 85,67% 93,47% 83,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...