Visa allt om Myhrvold Nordic AB
Visa allt om Myhrvold Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 79 041 74 013 63 426 62 784 60 327 56 529 47 609 44 992 42 342 29 735
Övrig omsättning 291 557 477 66 7 6 466 1 157 369
Rörelseresultat (EBIT) 3 227 1 632 1 752 453 1 736 2 308 1 017 697 1 233 777
Resultat efter finansnetto 3 151 1 499 1 628 306 1 621 2 248 909 606 1 164 695
Årets resultat 2 606 881 1 092 212 949 1 273 494 314 613 365
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 61 93 381 627 784 830 793 223 234 198
Omsättningstillgångar 25 486 24 174 19 220 18 131 20 288 17 769 13 043 12 709 12 735 9 883
Tillgångar 25 547 24 267 19 601 18 759 21 072 18 599 13 838 12 932 12 969 10 081
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 182 4 576 4 095 3 203 3 892 3 642 2 470 2 076 2 361 1 748
Obeskattade reserver 2 155 2 400 2 112 1 908 1 938 1 654 1 076 853 700 401
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 307 391 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 903 16 901 13 395 13 647 15 243 13 302 10 291 10 003 9 908 7 932
Skulder och eget kapital 25 547 24 267 19 601 18 759 21 072 18 599 13 838 12 932 12 969 10 081
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 836 895 861 895 798
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 233 93 61 87 70
Löner till övriga anställda 14 526 13 478 12 509 12 192 11 547 9 546 7 496 6 624 5 789 4 896
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - 203 133 175 136
Sociala kostnader 6 224 5 785 5 526 5 282 5 274 4 457 3 948 3 493 3 273 2 900
Utdelning till aktieägare 2 000 0 400 200 900 700 100 100 600 0
Omsättning 79 332 74 570 63 903 62 850 60 334 56 535 48 075 44 993 42 499 30 104
Nyckeltal
Antal anställda 30 31 29 24 25 23 20 19 18 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 635 2 388 2 187 2 616 2 413 2 458 2 380 2 368 2 352 1 749
Personalkostnader per anställd (tkr) 704 632 630 749 692 656 629 601 573 525
Rörelseresultat, EBITDA 3 263 1 735 1 992 724 1 995 2 557 1 136 817 1 332 849
Nettoomsättningförändring 6,79% 16,69% 1,02% 4,07% 6,72% 18,74% 5,82% 6,26% 42,40% -%
Du Pont-modellen 13,11% 7,15% 9,42% 2,83% 8,65% 12,65% 7,36% 5,45% 9,53% 7,71%
Vinstmarginal 4,24% 2,34% 2,91% 0,84% 3,02% 4,16% 2,14% 1,57% 2,92% 2,61%
Bruttovinstmarginal 42,09% 39,76% 43,56% 41,67% 44,61% 42,40% 38,80% 40,43% 40,37% 47,86%
Rörelsekapital/omsättning 14,65% 9,83% 9,18% 7,14% 8,36% 7,90% 5,78% 6,01% 6,68% 6,56%
Soliditet 34,69% 26,57% 29,30% 24,57% 25,25% 26,14% 23,58% 20,80% 22,09% 20,20%
Kassalikviditet 117,53% 88,31% 75,57% 79,19% 76,85% 77,15% 70,07% 71,46% 80,26% 78,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...