Visa allt om Motorbiten i Falun AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 21 344 16 457 15 482 15 422 15 798 12 893 9 507 8 486 5 886 5 316
Övrig omsättning 552 367 329 166 156 97 11 8 6 16
Rörelseresultat (EBIT) 1 139 1 126 582 1 325 1 228 1 270 581 381 757 828
Resultat efter finansnetto 1 170 1 130 586 1 362 1 232 1 292 560 314 703 790
Årets resultat 1 024 654 420 1 145 934 949 297 220 372 420
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 52 59 60 97 129 82 108 117 47
Omsättningstillgångar 9 171 7 092 6 065 5 616 4 939 4 355 3 377 3 443 2 516 1 753
Tillgångar 9 205 7 143 6 123 5 676 5 037 4 484 3 459 3 551 2 633 1 799
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 857 4 483 4 089 3 669 2 824 2 440 1 491 1 194 974 602
Obeskattade reserver 485 632 344 332 530 569 569 427 427 244
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 503 843 543 543
Kortfristiga skulder 3 863 2 029 1 690 1 675 1 683 1 476 897 1 087 689 411
Skulder och eget kapital 9 205 7 143 6 123 5 676 5 037 4 484 3 459 3 551 2 633 1 799
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 334 263 219 219 166 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 521 1 302 1 294 1 050 469 271 95 11 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 487 428 456 371 280 191 137 111 73 8
Utdelning till aktieägare 744 650 260 0 300 550 0 0 0 0
Omsättning 21 896 16 824 15 811 15 588 15 954 12 990 9 518 8 494 5 892 5 332
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 4 3 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 269 3 291 3 096 3 856 5 266 6 447 4 754 8 486 5 886 5 316
Personalkostnader per anställd (tkr) 414 355 358 356 364 371 231 343 244 10
Rörelseresultat, EBITDA 1 156 1 159 620 1 362 1 269 1 318 613 402 786 838
Nettoomsättningförändring 29,70% 6,30% 0,39% -2,38% 22,53% 35,62% 12,03% 44,17% 10,72% -%
Du Pont-modellen 12,72% 15,86% 9,62% 24,15% 24,52% 28,90% 17,17% 10,93% 28,94% 46,25%
Vinstmarginal 5,49% 6,88% 3,80% 8,89% 7,82% 10,05% 6,25% 4,57% 12,95% 15,65%
Bruttovinstmarginal 21,84% 26,12% 25,40% 27,48% 22,98% 25,32% 22,40% 22,00% 33,91% 22,87%
Rörelsekapital/omsättning 24,87% 30,77% 28,26% 25,55% 20,61% 22,33% 26,09% 27,76% 31,04% 25,24%
Soliditet 56,87% 69,66% 70,92% 68,95% 63,82% 63,77% 54,95% 42,28% 48,67% 43,23%
Kassalikviditet 85,43% 170,48% 156,92% 173,19% 139,75% 161,11% 140,58% 110,49% 152,98% 249,39%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...