Visa allt om Motorbiten i Falun AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 25 788 21 344 16 457 15 482 15 422 15 798 12 893 9 507 8 486 5 886
Övrig omsättning 592 552 367 329 166 156 97 11 8 6
Rörelseresultat (EBIT) 152 1 139 1 126 582 1 325 1 228 1 270 581 381 757
Resultat efter finansnetto 214 1 170 1 130 586 1 362 1 232 1 292 560 314 703
Årets resultat 85 1 024 654 420 1 145 934 949 297 220 372
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 285 34 52 59 60 97 129 82 108 117
Omsättningstillgångar 9 596 9 171 7 092 6 065 5 616 4 939 4 355 3 377 3 443 2 516
Tillgångar 10 880 9 205 7 143 6 123 5 676 5 037 4 484 3 459 3 551 2 633
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 198 4 857 4 483 4 089 3 669 2 824 2 440 1 491 1 194 974
Obeskattade reserver 585 485 632 344 332 530 569 569 427 427
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 745 0 0 0 0 0 0 503 843 543
Kortfristiga skulder 5 352 3 863 2 029 1 690 1 675 1 683 1 476 897 1 087 689
Skulder och eget kapital 10 880 9 205 7 143 6 123 5 676 5 037 4 484 3 459 3 551 2 633
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 334 263 219 219 166
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 239 1 521 1 302 1 294 1 050 469 271 95 11 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 840 487 428 456 371 280 191 137 111 73
Utdelning till aktieägare 0 744 650 260 0 300 550 0 0 0
Omsättning 26 380 21 896 16 824 15 811 15 588 15 954 12 990 9 518 8 494 5 892
Nyckeltal
Antal anställda 8 5 5 5 4 3 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 224 4 269 3 291 3 096 3 856 5 266 6 447 4 754 8 486 5 886
Personalkostnader per anställd (tkr) 399 414 355 358 356 364 371 231 343 244
Rörelseresultat, EBITDA 225 1 156 1 159 620 1 362 1 269 1 318 613 402 786
Nettoomsättningförändring 20,82% 29,70% 6,30% 0,39% -2,38% 22,53% 35,62% 12,03% 44,17% -%
Du Pont-modellen 2,21% 12,72% 15,86% 9,62% 24,15% 24,52% 28,90% 17,17% 10,93% 28,94%
Vinstmarginal 0,93% 5,49% 6,88% 3,80% 8,89% 7,82% 10,05% 6,25% 4,57% 12,95%
Bruttovinstmarginal 21,86% 21,84% 26,12% 25,40% 27,48% 22,98% 25,32% 22,40% 22,00% 33,91%
Rörelsekapital/omsättning 16,46% 24,87% 30,77% 28,26% 25,55% 20,61% 22,33% 26,09% 27,76% 31,04%
Soliditet 42,78% 56,87% 69,66% 70,92% 68,95% 63,82% 63,77% 54,95% 42,28% 48,67%
Kassalikviditet 42,30% 85,43% 170,48% 156,92% 173,19% 139,75% 161,11% 140,58% 110,49% 152,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...