Visa allt om Satch Haninge AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 6 019 5 835 5 755 5 565 4 974 4 298 4 471 3 912 2 841 2 614
Övrig omsättning 101 45 45 532 - - 27 - 114 -
Rörelseresultat (EBIT) 653 600 419 32 -53 77 -76 155 4 7
Resultat efter finansnetto 751 599 385 1 -56 69 -69 156 4 7
Årets resultat 607 464 289 1 -56 56 -30 83 1 15
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 848 1 002 713 833 501 145 98 202 284 329
Omsättningstillgångar 1 143 1 116 1 851 1 844 1 256 637 702 726 545 502
Tillgångar 1 992 2 118 2 564 2 676 1 757 782 800 928 829 831
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 959 851 388 98 97 153 97 227 144 143
Obeskattade reserver 0 2 0 0 0 0 0 40 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 147 144 452 936 750 138 107 135 260 290
Kortfristiga skulder 886 1 120 1 724 1 641 910 491 595 527 425 398
Skulder och eget kapital 1 992 2 118 2 564 2 676 1 757 782 800 928 829 831
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 168 398 393 438 236 155 217 265
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 829 1 678 1 675 1 688 1 359 1 276 1 596 1 356 987 914
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 504 504 594 636 497 474 530 457 362 344
Utdelning till aktieägare 500 500 0 0 0 0 0 100 0 0
Omsättning 6 120 5 880 5 800 6 097 4 974 4 298 4 498 3 912 2 955 2 614
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 10 9 8 0 11 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 669 648 576 618 622 - 406 559 474 436
Personalkostnader per anställd (tkr) 260 243 240 303 283 - 228 277 240 228
Rörelseresultat, EBITDA 686 646 465 78 39 141 44 272 109 107
Nettoomsättningförändring 3,15% 1,39% 3,41% 11,88% 15,73% -3,87% 14,29% 37,70% 8,68% -%
Du Pont-modellen 37,80% 28,42% 17,36% 1,27% -2,96% 9,85% -8,62% 17,13% 0,48% 0,84%
Vinstmarginal 12,51% 10,32% 7,73% 0,61% -1,05% 1,79% -1,54% 4,06% 0,14% 0,27%
Bruttovinstmarginal 78,37% 80,36% 73,21% 63,04% 71,09% 80,57% 76,29% 78,25% 71,45% 75,82%
Rörelsekapital/omsättning 4,27% -0,07% 2,21% 3,65% 6,96% 3,40% 2,39% 5,09% 4,22% 3,98%
Soliditet 48,14% 40,25% 15,13% 3,66% 5,52% 19,57% 12,12% 27,56% 17,37% 17,21%
Kassalikviditet 72,69% 50,54% 73,38% 69,77% 62,97% 57,03% 68,91% 80,65% 73,88% 71,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...