Visa allt om Silkebolaget i Borås Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 495 1 393 1 697 1 694 1 478 1 805 1 944 1 779 2 623 2 109
Övrig omsättning - 54 - 25 37 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 95 233 169 249 -110 52 14 15 407 106
Resultat efter finansnetto 95 232 173 251 -111 55 8 41 308 107
Årets resultat 55 134 101 186 -111 39 6 29 307 107
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 2 4 6 8 1 3 4
Omsättningstillgångar 1 031 1 272 1 178 1 271 1 115 1 206 1 287 1 228 1 254 888
Tillgångar 1 031 1 272 1 178 1 273 1 119 1 212 1 295 1 229 1 257 893
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 532 577 543 657 472 583 550 544 515 208
Obeskattade reserver 161 137 78 35 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 51 51 51 51 51 51 51
Kortfristiga skulder 339 558 557 530 596 578 694 634 691 633
Skulder och eget kapital 1 031 1 272 1 178 1 273 1 119 1 212 1 295 1 229 1 257 893
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 272 266 257 243 214 207 204
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 295 272 303 - 0 0 0 1 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 178 141 130 121 121 113 103 87 85 78
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Omsättning 1 495 1 447 1 697 1 719 1 515 1 805 1 944 1 779 2 623 2 109
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 495 1 393 1 697 1 694 1 478 1 805 1 944 1 779 2 623 2 109
Personalkostnader per anställd (tkr) 496 422 440 407 405 384 357 319 310 301
Rörelseresultat, EBITDA 95 233 171 251 -108 54 18 16 408 107
Nettoomsättningförändring 7,32% -17,91% 0,18% 14,61% -18,12% -7,15% 9,27% -32,18% 24,37% -%
Du Pont-modellen 9,31% 18,79% 14,69% 19,72% -9,83% 4,54% 1,08% 3,42% 33,02% 12,09%
Vinstmarginal 6,42% 17,16% 10,19% 14,82% -7,44% 3,05% 0,72% 2,36% 15,82% 5,12%
Bruttovinstmarginal 57,12% 66,04% 57,40% 58,80% 48,85% 53,46% 48,35% 47,78% 48,23% 49,17%
Rörelsekapital/omsättning 46,29% 51,26% 36,59% 43,74% 35,12% 34,79% 30,50% 33,39% 21,46% 12,09%
Soliditet 63,78% 53,76% 51,26% 53,64% 42,18% 48,10% 42,47% 44,26% 40,97% 23,29%
Kassalikviditet 161,95% 143,91% 129,62% 141,32% 125,34% 137,20% 115,71% 112,30% 114,33% 106,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...