Visa allt om The Local Europe AB
Visa allt om The Local Europe AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 14 123 12 329 8 412 6 391 6 878 4 346 3 261 2 301 1 135 587
Övrig omsättning - - - - 233 - 808 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 687 -6 384 -10 448 -7 718 -5 734 -5 566 -3 280 -4 900 -483 23
Resultat efter finansnetto -3 689 -6 384 -10 434 -7 711 -5 726 -5 717 -3 261 -4 826 -457 23
Årets resultat -3 689 -6 384 -10 434 -7 711 -5 726 -5 717 -3 261 -4 826 -457 20
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 995 1 252 1 022 924 1 019 1 031 1 218 366 42 25
Omsättningstillgångar 7 086 6 836 5 241 10 591 6 268 4 231 4 428 8 467 4 164 211
Tillgångar 10 081 8 088 6 263 11 516 7 287 5 261 5 646 8 834 4 206 236
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 384 6 073 4 619 10 222 5 309 -1 115 4 602 6 823 3 649 106
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 520 0 0 0 500 4 100 500 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 176 2 014 1 644 1 295 1 478 2 277 544 2 010 556 130
Skulder och eget kapital 10 081 8 088 6 263 11 516 7 287 5 261 5 646 8 834 4 206 236
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 488 418 360 365 60 70
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 412 7 403 8 582 7 351 6 314 4 351 2 729 2 342 605 99
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 909 3 197 3 081 2 236 2 016 1 366 831 732 174 46
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 123 12 329 8 412 6 391 7 111 4 346 4 069 2 301 1 135 587
Nyckeltal
Antal anställda 17 13 19 16 16 10 8 - - 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 831 948 443 399 430 435 408 - - 294
Personalkostnader per anställd (tkr) 634 819 622 604 558 622 493 - - 108
Rörelseresultat, EBITDA -3 393 -6 135 -10 021 -7 403 -5 477 -5 318 -3 026 -4 864 -470 32
Nettoomsättningförändring 14,55% 46,56% 31,62% -7,08% 58,26% 33,27% 41,72% 102,73% 93,36% -%
Du Pont-modellen -36,57% -78,87% -166,50% -66,82% -78,15% -105,76% -57,76% -54,61% -10,87% 9,75%
Vinstmarginal -26,11% -51,74% -123,97% -120,40% -82,80% -128,03% -100,00% -209,65% -40,26% 3,92%
Bruttovinstmarginal 94,89% 92,78% 97,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 27,69% 39,11% 42,76% 145,45% 69,64% 44,96% 119,10% 280,62% 317,89% 13,80%
Soliditet 53,41% 75,09% 73,75% 88,76% 72,86% -21,19% 81,51% 77,24% 86,76% 44,92%
Kassalikviditet 223,11% 339,42% 318,80% 817,84% 424,09% 185,81% 813,97% 421,24% 748,92% 162,31%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...