Visa allt om RH-Energi- och VVS-konsult AB
Visa allt om RH-Energi- och VVS-konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 544 1 597 1 893 1 745 1 541 2 157 2 083 1 778 1 478 1 211
Övrig omsättning 231 236 33 - 19 - - - - 3
Rörelseresultat (EBIT) 840 741 438 413 409 796 669 489 300 145
Resultat efter finansnetto 683 924 359 -358 -23 541 669 490 300 142
Årets resultat 759 666 201 -198 -193 285 348 252 146 95
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 383 428 380 308 1 001 1 101 438 320 328 8
Omsättningstillgångar 1 992 1 799 1 193 979 889 1 185 1 601 1 173 813 1 053
Tillgångar 2 375 2 227 1 573 1 288 1 891 2 286 2 040 1 493 1 141 1 061
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 992 1 533 1 022 821 1 159 1 473 1 308 1 049 887 807
Obeskattade reserver 130 430 275 180 527 540 398 213 84 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 252 264 277 287 205 273 334 230 170 255
Skulder och eget kapital 2 375 2 227 1 573 1 288 1 891 2 286 2 040 1 493 1 141 1 061
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 505 373 361 365 363 414 373 350
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 357 424 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 103 157 370 266 250 264 263 285 241 210
Utdelning till aktieägare 300 300 155 0 140 125 120 90 90 65
Omsättning 1 775 1 833 1 926 1 745 1 560 2 157 2 083 1 778 1 478 1 214
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 772 799 1 893 1 745 1 541 2 157 2 083 1 778 1 478 1 211
Personalkostnader per anställd (tkr) 244 292 885 641 614 634 627 719 622 560
Rörelseresultat, EBITDA 846 741 438 414 415 833 707 497 310 149
Nettoomsättningförändring -3,32% -15,64% 8,48% 13,24% -28,56% 3,55% 17,15% 20,30% 22,05% -%
Du Pont-modellen 35,37% 47,51% 27,84% 32,07% 21,79% 36,18% 32,79% 32,89% 26,38% 13,67%
Vinstmarginal 54,40% 66,25% 23,14% 23,67% 26,74% 38,34% 32,12% 27,62% 20,37% 11,97%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,80% 99,50%
Rörelsekapital/omsättning 112,69% 96,12% 48,39% 39,66% 44,39% 42,28% 60,83% 53,04% 43,50% 65,90%
Soliditet 88,14% 83,90% 78,61% 74,04% 81,83% 81,85% 78,50% 80,53% 83,04% 76,06%
Kassalikviditet 790,48% 681,44% 430,69% 341,11% 433,66% 434,07% 479,34% 510,00% 478,24% 412,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...