Visa allt om Thomas Sabo AB
Visa allt om Thomas Sabo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 29 313 27 619 28 276 23 359 19 299 19 596 20 809 14 750 7 434 4 271
Övrig omsättning 519 7 832 375 619 1 324 1 420 - 263 - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 604 5 852 2 907 3 265 3 682 5 623 6 722 4 808 2 652 1 114
Resultat efter finansnetto -1 538 5 921 2 916 3 298 3 809 5 699 6 697 4 825 2 709 1 033
Årets resultat -51 3 463 3 044 1 768 2 767 4 226 4 871 3 564 1 976 750
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 078 3 771 4 623 6 290 2 134 1 754 3 237 2 937 544 875
Omsättningstillgångar 8 402 13 455 8 646 6 923 8 469 12 068 7 784 9 591 4 784 1 617
Tillgångar 17 480 17 226 13 269 13 213 10 603 13 822 11 021 12 527 5 328 2 492
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 488 9 539 9 076 6 032 6 264 7 497 5 271 6 400 2 836 860
Obeskattade reserver 0 1 562 97 1 163 366 410 542 552 188 224
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 992 6 125 4 096 6 018 3 973 5 914 5 207 5 575 2 305 1 409
Skulder och eget kapital 17 480 17 226 13 269 13 213 10 603 13 822 11 021 12 527 5 328 2 492
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 111 7 877 6 492 4 008 2 795 2 500 2 112 1 758 879 666
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 990 2 500 2 028 1 222 799 561 456 523 256 218
Utdelning till aktieägare 0 0 3 000 0 2 000 4 000 2 000 3 000 0 0
Omsättning 29 832 35 451 28 651 23 978 20 623 21 016 20 809 15 013 7 434 4 271
Nyckeltal
Antal anställda 18 15 15 10 8 6 6 5 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 629 1 841 1 885 2 336 2 412 3 266 3 468 2 950 2 478 1 424
Personalkostnader per anställd (tkr) 628 720 601 605 456 510 432 459 380 296
Rörelseresultat, EBITDA 768 7 241 4 704 4 725 4 552 6 285 7 374 5 049 2 983 1 409
Nettoomsättningförändring 6,13% -2,32% 21,05% 21,04% -1,52% -5,83% 41,08% 98,41% 74,06% -%
Du Pont-modellen -8,79% 34,38% 21,99% 24,97% 35,98% 41,28% 60,99% 38,57% 50,84% 44,98%
Vinstmarginal -5,24% 21,45% 10,32% 14,12% 19,77% 29,12% 32,30% 32,76% 36,44% 26,25%
Bruttovinstmarginal 82,21% 85,32% 81,88% 74,86% 66,83% 67,79% 71,87% 71,52% 70,43% 69,84%
Rörelsekapital/omsättning 1,40% 26,54% 16,09% 3,87% 23,30% 31,40% 12,38% 27,23% 33,35% 4,87%
Soliditet 54,28% 62,45% 68,97% 52,14% 61,62% 56,43% 51,45% 54,26% 55,77% 40,98%
Kassalikviditet 105,13% 219,67% 211,08% 115,04% 213,16% 204,06% 149,49% 172,04% 207,55% 114,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...