Visa allt om Hovsjö Fastighets AB
Visa allt om Hovsjö Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 * 2006-12
Nettoomsättning 9 888 7 273 6 681 7 961 7 515 7 354 6 918 5 950 6 446 5 400
Övrig omsättning - 288 252 262 218 132 464 738 1 077 120
Rörelseresultat (EBIT) 6 030 4 425 3 735 5 253 5 221 4 392 3 866 3 005 5 231 2 983
Resultat efter finansnetto 5 009 3 931 3 119 4 366 4 240 3 308 2 646 1 635 3 714 1 635
Årets resultat 3 353 2 642 2 209 2 616 2 461 1 799 1 539 1 260 1 493 880
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 * 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 48 528 49 371 45 137 45 664 56 014 55 606 29 998 30 489 30 981 31 473
Omsättningstillgångar 6 698 4 747 4 064 3 187 2 089 1 865 898 1 478 1 563 1 327
Tillgångar 55 226 54 118 49 200 48 850 58 103 57 471 30 895 31 968 32 544 32 800
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 954 17 601 14 959 12 750 10 134 7 673 5 874 4 335 3 075 1 582
Obeskattade reserver 6 721 6 045 5 502 5 233 4 436 3 565 2 722 2 186 2 321 689
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 19 824 23 581 22 501 24 574 38 163 41 593 16 964 19 604 22 443 26 724
Kortfristiga skulder 7 727 6 892 6 239 6 294 5 370 4 640 5 336 5 843 5 634 3 805
Skulder och eget kapital 55 226 54 118 49 200 48 850 58 103 57 471 30 895 31 968 - 32 800
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 36 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 256 234 234 234 169 0 20 41 84 161
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 80 73 74 74 53 11 6 13 25 44
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 888 7 561 6 933 8 223 7 733 7 486 7 382 6 688 7 523 5 520
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 9 888 7 273 6 681 7 961 7 515 7 354 6 918 5 950 6 446 5 400
Personalkostnader per anställd (tkr) 226 307 308 308 53 47 27 54 108 213
Rörelseresultat, EBITDA 6 873 4 978 4 262 5 780 5 713 4 884 4 358 3 497 5 723 3 425
Nettoomsättningförändring 35,95% 8,86% -16,08% 5,93% 2,19% 6,30% 16,27% -7,69% 19,37% -%
Du Pont-modellen 10,92% 9,30% 8,93% 12,23% 11,16% 8,24% 12,59% 9,51% 16,10% 9,10%
Vinstmarginal 60,99% 69,19% 65,80% 75,05% 86,31% 64,43% 56,24% 51,08% 81,26% 55,26%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -10,41% -29,49% -32,56% -39,03% -43,66% -37,73% -64,15% -73,36% -63,16% -45,89%
Soliditet 47,43% 41,24% 39,13% 34,00% 23,07% 17,92% 25,51% 18,48% 14,58% 6,34%
Kassalikviditet 86,68% 68,88% 65,14% 50,64% 38,90% 40,19% 16,83% 25,30% 27,74% 34,88%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-12: Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...