Visa allt om Tactile Rugged Computers AB
Visa allt om Tactile Rugged Computers AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 20 307 14 006 14 518 11 709 10 883 7 229 4 481 6 769 3 537 3 094
Övrig omsättning - - 3 13 38 444 400 25 298 1 169
Rörelseresultat (EBIT) 807 30 481 158 179 10 -647 -665 -1 156 -493
Resultat efter finansnetto 808 31 381 156 175 3 -671 -794 -1 289 -576
Årets resultat 808 31 381 156 175 3 -671 -794 -1 289 -576
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 84 84 84 314 453 630 395 626 815 1 003
Omsättningstillgångar 8 955 6 641 5 939 5 369 3 826 4 283 2 121 3 259 1 473 1 901
Tillgångar 9 040 6 725 6 023 5 683 4 279 4 913 2 516 3 885 2 288 2 904
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 763 955 924 542 386 211 208 209 302 291
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 193 1 843 1 843 1 843 1 693 1 729 1 503 2 017 675 1 060
Kortfristiga skulder 5 084 3 928 3 257 3 298 2 200 2 973 805 1 658 1 310 1 553
Skulder och eget kapital 9 040 6 725 6 023 5 683 4 279 4 913 2 516 3 885 2 288 2 904
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 262 430 483
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 295 2 941 2 673 2 331 1 855 1 674 1 251 1 483 629 433
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 1 436 1 078 872 829 628 482 403 569 349 286
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 307 14 006 14 521 11 722 10 921 7 673 4 881 6 794 3 835 4 263
Nyckeltal
Antal anställda 8 7 7 7 7 6 5 6 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 538 2 001 2 074 1 673 1 555 1 205 896 1 128 884 1 031
Personalkostnader per anställd (tkr) 686 592 544 467 358 380 350 393 335 335
Rörelseresultat, EBITDA 807 30 611 296 445 260 -417 -433 -936 -404
Nettoomsättningförändring 44,99% -3,53% 23,99% 7,59% 50,55% 61,33% -33,80% 91,38% 14,32% -%
Du Pont-modellen 8,95% 0,46% 6,34% 2,80% 4,21% 0,24% -25,72% -16,89% -49,87% -16,91%
Vinstmarginal 3,98% 0,22% 2,63% 1,36% 1,65% 0,17% -14,44% -9,69% -32,26% -15,87%
Bruttovinstmarginal 37,57% 40,25% 41,91% 44,45% 43,21% 48,89% 47,53% 44,85% 36,98% 24,98%
Rörelsekapital/omsättning 19,06% 19,37% 18,47% 17,69% 14,94% 18,12% 29,37% 23,65% 4,61% 11,25%
Soliditet 19,50% 14,20% 15,34% 9,54% 9,02% 4,29% 8,27% 5,38% 13,20% 10,02%
Kassalikviditet 101,24% 93,69% 121,34% 80,75% 70,32% 96,27% 134,41% 125,39% 43,05% 81,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...