Visa allt om Lönn-Sulic Mångfaldsmodeller AB
Visa allt om Lönn-Sulic Mångfaldsmodeller AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 309 4 286 4 250 3 411 961 39 30 35 348 384
Övrig omsättning - 134 131 587 247 14 - 135 1 085 765
Rörelseresultat (EBIT) -141 329 140 451 232 -127 -83 73 2 -84
Resultat efter finansnetto -141 328 139 450 218 -128 -91 61 -13 -96
Årets resultat -9 192 77 267 218 -128 -91 64 -13 -96
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 34 34 34 6 6 0 11 27 49
Omsättningstillgångar 500 1 324 1 173 1 304 362 55 100 308 412 495
Tillgångar 528 1 357 1 206 1 338 368 61 100 318 439 544
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 96 305 213 436 170 -48 80 171 107 120
Obeskattade reserver 81 213 135 100 0 0 0 0 3 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 68 0 132 211 171
Kortfristiga skulder 350 839 858 802 198 41 20 16 118 250
Skulder och eget kapital 528 1 357 1 206 1 338 368 61 100 318 439 544
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 942 704 0 0 0 0 260 154
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 557 2 464 1 491 1 239 484 22 0 0 160 234
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 227 749 713 656 152 7 0 0 138 129
Utdelning till aktieägare 0 200 100 300 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 309 4 420 4 381 3 998 1 208 53 30 170 1 433 1 149
Nyckeltal
Antal anställda 3 6 6 5 2 1 0 0 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 436 714 708 682 481 39 - - 174 128
Personalkostnader per anställd (tkr) 286 566 570 611 333 29 - - 310 199
Rörelseresultat, EBITDA -141 329 140 451 232 -127 -72 89 15 -75
Nettoomsättningförändring -69,46% 0,85% 24,60% 254,94% 2 364,10% 30,00% -14,29% -89,94% -9,38% -%
Du Pont-modellen -26,70% 24,24% 11,61% 33,86% 63,04% -208,20% -83,00% 22,96% 0,46% -15,07%
Vinstmarginal -10,77% 7,68% 3,29% 13,28% 24,14% -325,64% -276,67% 208,57% 0,57% -21,35%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -13,80%
Rörelsekapital/omsättning 11,46% 11,32% 7,41% 14,72% 17,07% 35,90% 266,67% 834,29% 84,48% 63,80%
Soliditet 30,15% 34,72% 26,39% 38,09% 46,20% -78,69% 80,00% 53,77% 24,87% 22,46%
Kassalikviditet 142,86% 157,81% 136,71% 162,59% 182,83% 134,15% 500,00% 1 925,00% 343,22% 194,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...