Visa allt om TETRA Chemicals Europe AB
Visa allt om TETRA Chemicals Europe AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 290 618 286 278 263 854 269 145 293 600 335 973 330 819 299 682 260 405 328 012
Övrig omsättning 132 1 846 980 - - - 2 445 9 321 1 184
Rörelseresultat (EBIT) 18 402 16 636 19 530 25 776 27 175 23 912 44 858 2 430 5 063 14 790
Resultat efter finansnetto 17 589 11 416 15 590 24 100 24 283 27 493 44 800 -8 095 546 11 295
Årets resultat 15 496 9 110 14 686 14 382 17 998 20 003 17 609 -365 -407 3 769
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 505 8 851 25 093 29 856 34 619 39 263 32 071 34 548 30 897 34 360
Omsättningstillgångar 104 858 88 931 94 976 102 306 92 761 140 080 117 109 122 533 110 228 109 430
Tillgångar 111 363 97 782 120 069 132 162 127 380 179 343 149 180 157 081 141 125 143 790
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 455 10 959 16 548 16 362 19 981 31 982 30 979 13 370 13 735 14 142
Obeskattade reserver 13 005 15 352 27 056 29 905 25 405 25 908 25 976 5 307 13 302 12 527
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 49 108 48 430 43 276 53 502 47 316 47 684 54 661 60 537 55 396 50 770
Kortfristiga skulder 22 795 23 041 33 188 32 393 34 678 73 769 37 564 77 867 58 692 66 351
Skulder och eget kapital 111 363 97 782 120 069 132 162 127 380 179 343 149 180 157 081 141 125 143 790
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 981 2 557 2 638 2 411 2 422 2 009 1 595 1 989 1 938 1 999
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 706 8 628 9 785 9 590 8 826 8 824 8 132 6 420 7 046 7 937
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 7 609 7 227 7 569 7 191 6 513 6 121 5 239 5 145 4 549 5 447
Utdelning till aktieägare 0 0 14 700 14 500 18 000 30 000 19 000 0 0 0
Omsättning 290 750 288 124 264 834 269 145 293 600 335 973 333 264 299 691 260 726 329 196
Nyckeltal
Antal anställda 18 17 18 17 15 16 14 14 15 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) 16 145 16 840 14 659 15 832 19 573 20 998 23 630 21 406 17 360 21 867
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 128 1 083 1 111 1 129 1 184 1 060 1 069 968 902 1 026
Rörelseresultat, EBITDA 20 748 21 700 24 293 30 539 31 967 28 114 49 414 5 910 8 542 18 223
Nettoomsättningförändring 1,52% 8,50% -1,97% -8,33% -12,61% 1,56% 10,39% 15,08% -20,61% -%
Du Pont-modellen 18,02% 17,04% 16,35% 20,14% 21,71% 17,22% 32,49% 2,05% 4,20% 10,43%
Vinstmarginal 6,90% 5,82% 7,44% 9,89% 9,42% 9,19% 14,65% 1,08% 2,28% 4,57%
Bruttovinstmarginal 19,62% 18,09% 19,41% 22,67% 20,43% 19,59% 21,77% 10,24% 13,52% 12,55%
Rörelsekapital/omsättning 28,24% 23,02% 23,42% 25,98% 19,78% 19,74% 24,04% 14,90% 19,79% 13,13%
Soliditet 32,86% 23,45% 31,36% 29,06% 30,39% 28,48% 33,60% 10,94% 16,52% 16,11%
Kassalikviditet 339,32% 266,07% 223,60% 220,15% 183,64% 148,36% 233,49% 114,72% 130,74% 132,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...