Visa allt om Istiden AB
Visa allt om Istiden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 934 939 325 332 595 323 259 348 422 523
Övrig omsättning - - - - - - 45 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 337 710 183 -4 206 209 104 301 218 229
Resultat efter finansnetto 442 551 180 4 353 6 585 180 89 266 168 190
Årets resultat 297 256 100 4 364 6 522 131 152 141 120 101
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 751 3 377 4 000 0 656 1 312 315 1 143 1 130 1 130
Omsättningstillgångar 118 226 279 5 694 6 332 93 90 60 92 85
Tillgångar 2 870 3 603 4 279 5 694 6 987 1 405 405 1 203 1 222 1 215
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 269 2 482 2 786 4 486 6 622 250 269 258 237 217
Obeskattade reserver 355 268 118 70 88 88 88 211 141 141
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 643 683 723
Kortfristiga skulder 245 853 1 374 1 138 277 1 067 47 91 162 134
Skulder och eget kapital 2 870 3 603 4 279 5 694 6 987 1 405 405 1 203 1 222 1 215
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - - 112 0 38 32
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 213 294 67 0 0 109 158
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 57 67 14 24 0 33 50
Utdelning till aktieägare 163 160 560 1 800 6 500 150 150 140 120 100
Omsättning 934 939 325 332 595 323 304 348 422 523
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 934 - - - - - - - 422 523
Personalkostnader per anställd (tkr) 280 - - - - - - - 178 241
Rörelseresultat, EBITDA 337 710 183 -1 209 212 107 304 218 229
Nettoomsättningförändring -0,53% 188,92% -2,11% -44,20% 84,21% 24,71% -25,57% -17,54% -19,31% -%
Du Pont-modellen 15,51% 21,73% 5,30% 77,20% 94,56% 14,88% 25,68% 25,02% 17,84% 18,85%
Vinstmarginal 47,64% 83,39% 69,85% 1 324,10% 1 110,42% 64,71% 40,15% 86,49% 51,66% 43,79%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -13,60% -66,77% -336,92% 1 372,29% 1 017,65% -301,55% 16,60% -8,91% -16,59% -9,37%
Soliditet 88,71% 74,69% 67,26% 79,74% 95,70% 22,41% 82,43% 34,37% 27,70% 26,22%
Kassalikviditet 48,16% 26,49% 20,31% 500,35% 2 285,92% 8,72% 191,49% 65,93% 56,79% 63,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...