Visa allt om Alpintech Scandinavia AB
Visa allt om Alpintech Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 118 1 412 7 259 5 688 7 228 6 218 5 247 12 289 4 992 15 512
Övrig omsättning - - 221 63 4 30 3 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -308 26 479 59 230 331 -169 240 153 1 071
Resultat efter finansnetto -309 -62 504 110 239 303 -172 295 188 1 096
Årets resultat -249 1 293 78 175 258 -154 206 157 800
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 126 1 055 92 164 158 130 159 107 88 254
Omsättningstillgångar 149 742 5 386 3 563 2 913 4 085 3 128 6 066 3 622 9 311
Tillgångar 1 275 1 797 5 478 3 727 3 071 4 215 3 287 6 172 3 710 9 565
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 235 1 634 1 783 1 640 1 705 1 660 1 527 1 802 1 686 1 618
Obeskattade reserver 0 60 125 0 0 0 0 18 16 51
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 39 103 3 570 2 087 1 366 2 555 1 760 4 353 2 008 7 896
Skulder och eget kapital 1 275 1 797 5 478 3 727 3 071 4 215 3 287 6 172 3 710 9 565
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 486 0 0 0 611 328 237 245
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 49 114 0 323 283 296 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 75 114 67 68 140 162 252 169 150 88
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 143 130 125 120 90 89
Omsättning 118 1 412 7 480 5 751 7 232 6 248 5 250 12 289 4 992 15 512
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 118 1 412 7 259 5 688 7 228 6 218 5 247 12 289 4 992 15 512
Personalkostnader per anställd (tkr) 133 241 860 542 429 463 871 514 389 345
Rörelseresultat, EBITDA -290 63 514 90 253 360 -146 249 184 1 180
Nettoomsättningförändring -91,64% -80,55% 27,62% -21,31% 16,24% 18,51% -57,30% 146,17% -67,82% -%
Du Pont-modellen -24,16% 1,45% 9,24% 2,98% 7,78% 7,85% -5,14% 4,86% 5,31% 11,51%
Vinstmarginal -261,02% 1,84% 6,97% 1,95% 3,31% 5,32% -3,22% 2,44% 3,95% 7,10%
Bruttovinstmarginal 71,19% 58,92% 28,30% 24,67% 20,34% 24,08% 27,75% 15,42% 30,81% 16,92%
Rörelsekapital/omsättning 93,22% 45,25% 25,02% 25,95% 21,40% 24,61% 26,07% 13,94% 32,33% 9,12%
Soliditet 96,86% 93,53% 34,33% 44,00% 55,52% 39,38% 46,46% 29,41% 45,76% 17,30%
Kassalikviditet 382,05% 720,39% 131,93% 134,50% 160,18% 130,68% 121,88% 121,23% 147,41% 110,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...