Visa allt om Hamilton Advokatbyrå Holding AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2011-06 * 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
Nettoomsättning 60 894 65 070 - 102 555 101 190 103 632 108 839 104 386 98 307
Övrig omsättning 3 045 3 254 - 571 578 214 1 033 697 30
Rörelseresultat (EBIT) 2 939 3 189 - 26 023 27 386 31 696 33 862 29 142 29 089
Resultat efter finansnetto 28 400 36 507 - 25 842 27 150 31 211 33 038 28 563 28 904
Årets resultat 21 932 28 289 - 3 591 18 731 26 215 33 038 28 563 28 904
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2011-06 * 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 66 322 63 904 - 963 1 189 1 185 1 319 1 742 2 085
Omsättningstillgångar 12 218 19 099 - 291 436 222 153 198 216 276 048 282 916 295 307
Tillgångar 78 540 83 003 - 292 400 223 342 199 401 277 367 284 658 297 392
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 858 52 194 - 7 933 16 445 22 203 33 999 32 608 33 221
Minoritetsintressen 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 8 547 8 902 - 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 - 6 782 6 615 180 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 134 21 907 - 277 685 200 282 177 018 243 367 252 050 264 171
Skulder och eget kapital 78 540 83 003 - 292 400 223 342 199 401 277 367 284 658 297 392
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
2005-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 14 405 12 636
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 41 460 44 601 - 32 038 29 424 29 361 30 145 15 796 12 706
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 397 20 451 - 10 906 10 359 13 835 14 963 15 089 15 381
Utdelning till aktieägare 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Omsättning 63 939 68 324 - 103 126 101 768 103 846 109 872 105 083 98 337
Nyckeltal
Antal anställda 76 78 - 55 55 55 55 56 50
Nettoomsättning per anställd (tkr) 801 834 - 1 865 1 840 1 884 1 979 1 864 1 966
Personalkostnader per anställd (tkr) 801 834 - 878 823 829 858 839 851
Rörelseresultat, EBITDA 2 939 3 189 - 26 371 27 994 32 245 34 530 29 863 29 803
Nettoomsättningförändring -6,42% -% -% 1,35% -2,36% -4,78% 4,27% 6,18% -%
Du Pont-modellen 36,30% 44,10% -% 8,92% 12,33% 16,04% 12,28% 10,26% 9,87%
Vinstmarginal 46,81% 56,26% -% 25,42% 27,21% 30,86% 31,28% 27,99% 29,86%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -6,43% -4,32% -% 13,41% 21,61% 20,46% 30,03% 29,57% 31,67%
Soliditet 68,57% 62,88% -% 2,71% 7,36% 11,13% 12,26% 11,46% 11,17%
Kassalikviditet 75,73% 87,18% -% 104,95% 110,92% 111,98% 113,43% 112,25% 111,79%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-06: Koncernredovisning ej upprättad
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 7 163 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - 838 69 013 52 373 47 845 45 602
Rörelseresultat (EBIT) -13 -15 -22 -41 -39 361 22 251 8 424 5 037 0
Resultat efter finansnetto 22 964 20 276 21 663 17 078 21 717 12 748 22 251 8 417 5 003 0
Årets resultat 22 964 20 276 21 663 17 078 21 717 12 652 0 0 7 0
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 24 778 22 381 26 004 18 752 23 840 15 718 34 954 18 350 11 304 8 653
Tillgångar 24 828 22 431 26 054 18 802 23 890 15 768 34 954 18 350 11 304 8 653
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 095 20 398 21 783 17 194 21 829 12 754 102 102 102 95
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 733 2 033 4 270 1 608 2 061 3 014 34 852 18 247 11 202 8 558
Skulder och eget kapital 24 828 22 431 26 054 18 802 23 890 15 768 34 954 18 350 11 304 8 653
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 3 946 32 038 29 424 28 350 30 145
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 3 538 10 906 10 358 13 835 14 963
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 8 001 69 013 52 373 47 845 45 602
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 55 55 55 55 55
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 130 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 138 850 798 778 828
Rörelseresultat, EBITDA -13 -15 -22 -41 -39 361 22 251 8 424 5 037 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 80,85% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 177,97% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 177,36% -% -% -% -%
Soliditet 93,02% 90,94% 83,61% 91,45% 91,37% 80,89% 0,29% 0,56% 0,90% 1,10%
Kassalikviditet 1 429,77% 1 100,89% 608,99% 1 166,17% 1 156,72% 521,50% 100,29% 100,56% 100,91% 101,11%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...