allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Hamilton Advokatbyrå Holding AB

ORG.NR: 556663-6287
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005          
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-062011-062010-06 
  Nettoomsättning (TKR) 65 070 102 555  
  Övrig omsättning (TKR) 3 254            
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 3 189 26 023  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 36 507 25 842  
  Årets resultat (TKR) 28 289 3 591  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-062011-062010-06 
  TILLGÅNGAR                      
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 63 904 963  
  Omsättningstillgångar (TKR) 19 099 291 436  
  Tillgångar (TKR) 83 003 292 400  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 52 194 7 933  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0  
  Avsättningar (TKR) 8 902 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 6 782  
  Kortfristiga skulder (TKR) 21 907 277 685  
  Skulder och eget kapital (TKR) 83 003 292 400  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-062011-062010-06 
  Löner till styrelse & VD 0 0  
  Varav tantiem till styrelse & VD                      
  Löner till övriga anställda 44 601 32 038  
  Varav resultatlön till övriga anställda                      
  Sociala kostnader 20 451 10 906  
  Utdelning till aktieägare 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-062011-062010-06 
  Antal anställda 78 55  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 834 1 865  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 834 878  
  Nettoomsättningförändring           1,35 %  
  Vinstmarginal 56,26 % 25,42 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 62,88 % 2,71 %  
  Kassalikviditet 87,18 % 104,95 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-062014-062013-06 
  Nettoomsättning (TKR) 0 0 0  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -15 -22 -41  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 20 276 21 663 17 078  
  Årets resultat (TKR) 20 276 21 663 17 078  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-062014-062013-06 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 50 50 50  
  Omsättningstillgångar (TKR) 22 381 26 004 18 752  
  Tillgångar (TKR) 22 431 26 054 18 802  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 20 398 21 783 17 194  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 2 033 4 270 1 608  
  Skulder och eget kapital (TKR) 22 431 26 054 18 802  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-062014-062013-06 
  Löner till styrelse & VD 0 0 0  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 0 0 0  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 0 0 0  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-062014-062013-06 
  Antal anställda 0 0 0  
  Nettoomsättning per anställd (TKR)                                
  Personalkostnader per anställd (TKR)                                
  Nettoomsättningförändring                                
  Vinstmarginal                                
  Bruttovinstmarginal                                
  Soliditet 90,94 % 83,61 % 91,45 %  
  Kassalikviditet 1 100,89 % 608,99 % 1 166,17 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 2 september 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X