Visa allt om EDMEK AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 3 617 2 835 2 720 3 338 2 791 2 951 4 159 3 739 3 694 4 119
Övrig omsättning 54 18 - - 5 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 197 180 43 53 29 235 658 481 621 779
Resultat efter finansnetto 164 148 15 9 -16 201 589 359 500 712
Årets resultat 153 121 67 43 12 77 315 187 285 375
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 008 1 832 1 867 1 881 1 978 2 090 2 179 2 405 2 479 2 232
Omsättningstillgångar 1 444 1 458 1 448 1 561 1 519 1 522 1 469 1 157 1 086 1 552
Tillgångar 3 451 3 290 3 315 3 443 3 498 3 612 3 648 3 562 3 565 3 783
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 374 1 221 1 200 1 133 1 089 1 078 1 151 896 799 622
Obeskattade reserver 395 443 469 568 639 696 637 491 414 314
Avsättningar (tkr) 363 315 267 212 164 116 72 35 0 0
Långfristiga skulder 866 678 757 836 915 994 1 073 1 197 1 463 1 729
Kortfristiga skulder 454 634 622 694 690 729 715 942 888 1 118
Skulder och eget kapital 3 451 3 290 3 315 3 443 3 498 3 612 3 648 3 562 3 565 3 783
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 348 319 464 260 357 351 331 319 375
Varav tantiem till styrelse & VD - 116 116 116 84 100 100 100 100 100
Löner till övriga anställda 1 215 601 604 650 598 568 605 608 624 552
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 484 460 456 495 420 444 413 411 385 316
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0 0 0 150 60 90 107
Omsättning 3 671 2 853 2 720 3 338 2 796 2 951 4 159 3 739 3 694 4 119
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 904 945 907 1 113 930 984 1 386 1 246 1 231 1 030
Personalkostnader per anställd (tkr) 399 435 433 501 391 424 417 412 401 280
Rörelseresultat, EBITDA 366 306 182 197 189 420 969 773 885 984
Nettoomsättningförändring 27,58% 4,23% -18,51% 19,60% -5,42% -29,05% 11,23% 1,22% -10,32% -%
Du Pont-modellen 5,77% 5,62% 1,63% 1,86% 0,94% 6,53% 18,17% 13,56% 17,42% 20,59%
Vinstmarginal 5,50% 6,53% 1,99% 1,92% 1,18% 8,00% 15,94% 12,92% 16,81% 18,91%
Bruttovinstmarginal 74,98% 75,70% 74,30% 65,97% 64,21% 74,25% 68,43% 69,88% 68,71% 66,74%
Rörelsekapital/omsättning 27,37% 29,07% 30,37% 25,97% 29,70% 26,87% 18,13% 5,75% 5,36% 10,54%
Soliditet 48,74% 47,62% 46,63% 45,07% 44,60% 44,05% 44,12% 35,08% 30,77% 22,42%
Kassalikviditet 210,13% 150,16% 156,11% 155,33% 149,42% 147,60% 149,93% 64,44% 63,74% 103,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...