Visa allt om EDMEK AB
Visa allt om EDMEK AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 897 3 617 2 835 2 720 3 338 2 791 2 951 4 159 3 739 3 694
Övrig omsättning 53 54 18 - - 5 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 198 197 180 43 53 29 235 658 481 621
Resultat efter finansnetto 168 164 148 15 9 -16 201 589 359 500
Årets resultat 115 153 121 67 43 12 77 315 187 285
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 919 2 008 1 832 1 867 1 881 1 978 2 090 2 179 2 405 2 479
Omsättningstillgångar 1 619 1 444 1 458 1 448 1 561 1 519 1 522 1 469 1 157 1 086
Tillgångar 3 538 3 451 3 290 3 315 3 443 3 498 3 612 3 648 3 562 3 565
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 339 1 374 1 221 1 200 1 133 1 089 1 078 1 151 896 799
Obeskattade reserver 398 395 443 469 568 639 696 637 491 414
Avsättningar (tkr) 411 363 315 267 212 164 116 72 35 0
Långfristiga skulder 761 866 678 757 836 915 994 1 073 1 197 1 463
Kortfristiga skulder 629 454 634 622 694 690 729 715 942 888
Skulder och eget kapital 3 538 3 451 3 290 3 315 3 443 3 498 3 612 3 648 3 562 3 565
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 348 319 464 260 357 351 331 319
Varav tantiem till styrelse & VD - - 116 116 116 84 100 100 100 100
Löner till övriga anställda 1 539 1 215 601 604 650 598 568 605 608 624
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 635 484 460 456 495 420 444 413 411 385
Utdelning till aktieägare 100 0 0 100 0 0 0 150 60 90
Omsättning 4 950 3 671 2 853 2 720 3 338 2 796 2 951 4 159 3 739 3 694
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 979 904 945 907 1 113 930 984 1 386 1 246 1 231
Personalkostnader per anställd (tkr) 416 399 435 433 501 391 424 417 412 401
Rörelseresultat, EBITDA 371 366 306 182 197 189 420 969 773 885
Nettoomsättningförändring 35,39% 27,58% 4,23% -18,51% 19,60% -5,42% -29,05% 11,23% 1,22% -%
Du Pont-modellen 5,65% 5,77% 5,62% 1,63% 1,86% 0,94% 6,53% 18,17% 13,56% 17,42%
Vinstmarginal 4,08% 5,50% 6,53% 1,99% 1,92% 1,18% 8,00% 15,94% 12,92% 16,81%
Bruttovinstmarginal 68,02% 74,98% 75,70% 74,30% 65,97% 64,21% 74,25% 68,43% 69,88% 68,71%
Rörelsekapital/omsättning 20,22% 27,37% 29,07% 30,37% 25,97% 29,70% 26,87% 18,13% 5,75% 5,36%
Soliditet 46,62% 48,74% 47,62% 46,63% 45,07% 44,60% 44,05% 44,12% 35,08% 30,77%
Kassalikviditet 182,19% 210,13% 150,16% 156,11% 155,33% 149,42% 147,60% 149,93% 64,44% 63,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...