Visa allt om Milt AB
Visa allt om Milt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 612 2 414 267 217 515 794 1 659 1 409 1 790 1 294
Övrig omsättning 128 - - - 4 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 878 728 111 148 197 90 1 113 588 659 282
Resultat efter finansnetto 1 882 843 -40 -37 169 305 416 -1 077 261 178
Årets resultat 1 219 633 -59 -49 125 261 1 -64 -13 75
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 374 1 867 1 619 1 621 2 070 1 566 1 305 2 021 2 785 2 703
Omsättningstillgångar 1 070 593 152 26 96 114 319 1 266 559 317
Tillgångar 3 444 2 460 1 771 1 647 2 167 1 679 1 624 3 287 3 344 3 020
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 402 1 002 330 389 438 313 52 51 115 178
Obeskattade reserver 754 500 290 309 345 355 338 137 65 65
Avsättningar (tkr) 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 250 0 540 380 470 2 423 2 424 2 434
Kortfristiga skulder 1 222 958 900 949 843 631 764 675 740 343
Skulder och eget kapital 3 444 2 460 1 771 1 647 2 167 1 679 1 624 3 287 3 344 3 020
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 276 90 338 343 497
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 208 960 0 0 39 38 83 0 153 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 188 406 0 0 12 160 100 254 304 233
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Omsättning 2 740 2 414 267 217 519 794 1 659 1 409 1 790 1 294
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 612 2 414 267 217 515 794 1 659 1 409 895 1 294
Personalkostnader per anställd (tkr) 441 1 371 5 - - 487 264 627 450 764
Rörelseresultat, EBITDA 1 878 736 116 164 213 109 1 136 610 672 293
Nettoomsättningförändring 8,20% 804,12% 23,04% -57,86% -35,14% -52,14% 17,74% -21,28% 38,33% -%
Du Pont-modellen 54,79% 34,55% 6,27% 8,99% 9,09% 19,59% 68,53% 17,95% 19,77% 12,02%
Vinstmarginal 72,24% 35,21% 41,57% 68,20% 38,25% 41,44% 67,09% 41,87% 36,93% 28,05%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -5,82% -15,12% -280,15% -425,35% -145,05% -65,11% -26,82% 41,94% -10,11% -2,01%
Soliditet 57,79% 56,59% 30,70% 37,45% 31,95% 34,22% 18,19% 4,55% 4,84% 7,44%
Kassalikviditet 87,56% 61,90% 16,89% 2,74% 11,39% 18,07% 41,75% 187,56% 75,54% 92,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...