Visa allt om Scanfjord Mollösund AB
Visa allt om Scanfjord Mollösund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 25 583 16 981 21 853 19 692 18 311 15 341 14 256 11 896 9 941 12 019
Övrig omsättning 381 846 199 79 114 32 89 21 185 44
Rörelseresultat (EBIT) 5 800 1 438 2 005 1 032 2 184 1 111 1 154 533 327 1 871
Resultat efter finansnetto 5 607 1 014 1 593 663 1 589 670 682 10 -188 1 342
Årets resultat 2 807 627 970 333 183 0 3 -20 0 80
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 026 7 658 8 873 7 972 6 796 6 618 6 292 6 317 6 490 6 727
Omsättningstillgångar 12 027 8 941 7 434 8 418 7 271 6 153 6 383 6 935 6 172 4 653
Tillgångar 23 052 16 599 16 307 16 390 14 068 12 771 12 675 13 252 12 663 11 381
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 129 2 322 1 694 1 509 1 176 993 992 989 1 009 1 110
Obeskattade reserver 6 621 4 620 4 427 4 086 3 887 2 556 1 906 1 256 1 226 1 415
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 215 4 130 5 267 5 959 5 027 4 777 5 313 5 870 5 890 5 636
Kortfristiga skulder 6 088 5 527 4 921 4 836 3 978 4 445 4 463 5 137 4 537 3 221
Skulder och eget kapital 23 052 16 599 16 307 16 390 14 068 12 771 12 675 13 252 12 663 11 381
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 440 381 360 360 355 277
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 824 4 912 4 182 1 657 1 905 4 250 3 616 3 692 2 881 2 798
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 006 1 499 1 270 428 695 1 224 1 137 1 299 1 176 1 114
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 25 964 17 827 22 052 19 771 18 425 15 373 14 345 11 917 10 126 12 063
Nyckeltal
Antal anställda 16 12 11 5 8 15 14 15 15 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 599 1 415 1 987 3 938 2 289 1 023 1 018 793 663 801
Personalkostnader per anställd (tkr) 495 541 510 430 400 399 369 372 309 289
Rörelseresultat, EBITDA 7 438 2 889 3 470 2 018 3 118 1 867 1 945 1 649 1 307 2 871
Nettoomsättningförändring 50,66% -22,29% 10,97% 7,54% 19,36% 7,61% 19,84% 19,67% -17,29% -%
Du Pont-modellen 25,86% 8,48% 12,62% 6,94% 15,16% 8,77% 9,32% 4,01% 2,53% 16,48%
Vinstmarginal 23,30% 8,29% 9,42% 5,77% 11,65% 7,30% 8,28% 4,47% 3,22% 15,61%
Bruttovinstmarginal 97,69% 100,00% 92,71% 91,90% 91,79% 91,22% 84,25% 99,03% 100,00% 89,47%
Rörelsekapital/omsättning 23,21% 20,10% 11,50% 18,19% 17,98% 11,13% 13,47% 15,11% 16,45% 11,91%
Soliditet 44,65% 35,70% 31,56% 27,58% 28,72% 22,53% 18,91% 14,29% 14,94% 18,70%
Kassalikviditet 89,95% 52,74% 62,93% 85,36% 59,23% 43,31% 43,04% 33,62% 41,04% 53,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...