Visa allt om Magnum Opus AB
Visa allt om Magnum Opus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 40 0 0 0 204 403 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 36 -11 -4 -4 -276 153 -44 -18 -19 -19
Resultat efter finansnetto -1 061 10 8 279 -253 153 168 -276 150 1 992
Årets resultat -1 061 10 8 279 -253 153 168 -276 108 1 844
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 648 7 125 7 079 6 760 6 794 6 630 6 536 6 964 6 522 6 611
Omsättningstillgångar 327 390 522 796 621 1 291 1 105 782 1 500 1 534
Tillgångar 7 975 7 515 7 601 7 556 7 414 7 922 7 641 7 746 8 022 8 145
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 916 7 127 7 267 7 389 7 240 7 622 7 589 7 731 8 008 8 099
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 493 388 334 167 175 299 52 14 14 48
Skulder och eget kapital 7 975 7 515 7 601 7 556 7 414 7 922 7 641 7 746 8 022 8 145
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06 2014-06 2013-06
2012-06
2011-06
2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 150 150 150 130 130 130 120 310 0 89
Omsättning 40 0 0 0 204 403 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 36 -11 -4 -4 -276 153 -44 -18 -19 -19
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -49,38% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -13,18% -% -% -% -3,29% 2,04% -% -% -% -%
Vinstmarginal -2 627,50% -% -% -% -119,61% 40,20% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% 100,00% 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -415,00% -% -% -% 218,63% 246,15% -% -% -% -%
Soliditet 74,18% 94,84% 95,61% 97,79% 97,65% 96,21% 99,32% 99,81% 99,83% 99,44%
Kassalikviditet 66,33% 100,52% 156,29% 476,65% 354,86% 431,77% 2 125,00% 5 585,71% 10 714,29% 3 195,83%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...