Visa allt om Calpeda AB
Visa allt om Calpeda AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 515 5 662 5 975 5 364 4 681 4 722 3 990 5 278 4 270 3 006
Övrig omsättning - - 39 - - - - 41 - -
Rörelseresultat (EBIT) 289 33 -18 197 335 179 47 76 251 74
Resultat efter finansnetto 289 32 -23 192 325 166 26 57 239 60
Årets resultat 227 10 27 93 179 136 11 13 122 31
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 8 10 17 81 154 229 305 176 169
Omsättningstillgångar 2 085 1 854 1 936 1 947 1 791 1 400 1 183 1 324 1 347 772
Tillgångar 2 091 1 862 1 946 1 964 1 872 1 554 1 412 1 628 1 523 941
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 626 419 409 382 364 305 169 158 288 166
Obeskattade reserver 182 192 183 243 190 114 137 129 94 27
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 22 75 124 173 131 102
Kortfristiga skulder 1 283 1 251 1 354 1 338 1 297 1 061 982 1 168 1 010 646
Skulder och eget kapital 2 091 1 862 1 946 1 964 1 872 1 554 1 412 1 628 1 523 941
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 760 631 267 356 295
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 773 781 796 799 574 27 121 523 247 6
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 319 272 273 255 201 274 267 336 223 95
Utdelning till aktieägare 100 20 0 0 75 120 0 0 100 0
Omsättning 5 515 5 662 6 014 5 364 4 681 4 722 3 990 5 319 4 270 3 006
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 3 3 3 3 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 379 1 416 1 494 1 341 1 560 1 574 1 330 1 759 2 135 3 006
Personalkostnader per anställd (tkr) 271 283 280 270 256 367 329 385 421 401
Rörelseresultat, EBITDA 291 35 0 261 408 253 123 135 305 117
Nettoomsättningförändring -2,60% -5,24% 11,39% 14,59% -0,87% 18,35% -24,40% 23,61% 42,05% -%
Du Pont-modellen 13,82% 1,83% -0,92% 10,03% 17,90% 11,52% 3,33% 4,67% 16,48% 7,86%
Vinstmarginal 5,24% 0,60% -0,30% 3,67% 7,16% 3,79% 1,18% 1,44% 5,88% 2,46%
Bruttovinstmarginal 44,57% 40,37% 37,57% 45,13% 44,50% 45,11% 42,23% 38,52% 41,97% 34,73%
Rörelsekapital/omsättning 14,54% 10,65% 9,74% 11,35% 10,55% 7,18% 5,04% 2,96% 7,89% 4,19%
Soliditet 36,73% 30,55% 28,35% 28,57% 26,92% 25,03% 19,12% 15,41% 23,35% 19,71%
Kassalikviditet 97,19% 90,97% 86,56% 87,22% 88,13% 74,46% 57,13% 53,08% 78,51% 48,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...