Visa allt om Oscarssons Bilhandel i Mellerud AB
Visa allt om Oscarssons Bilhandel i Mellerud AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 40 382 29 374 25 569 19 275 22 385 29 612 21 614 20 776 30 606 26 998
Övrig omsättning 537 529 464 282 404 415 308 344 182 176
Rörelseresultat (EBIT) 1 738 1 223 856 296 573 975 933 1 068 1 770 1 587
Resultat efter finansnetto 1 739 1 248 896 351 653 1 069 959 1 124 1 824 1 436
Årets resultat 1 174 919 779 382 617 531 513 633 953 725
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 47 71 105 249 272 516 390 299 313 403
Omsättningstillgångar 7 351 6 481 7 044 6 493 7 478 7 000 6 330 5 660 11 279 9 540
Tillgångar 7 398 6 552 7 148 6 742 7 750 7 516 6 720 5 959 11 592 9 943
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 963 3 529 4 610 3 831 4 698 4 081 3 550 3 037 2 779 1 826
Obeskattade reserver 2 015 1 785 1 720 1 836 2 016 2 217 1 890 1 645 1 423 944
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 154 154 6 444 6 204
Kortfristiga skulder 1 420 1 238 818 1 075 1 036 1 219 1 127 1 123 946 969
Skulder och eget kapital 7 398 6 552 7 148 6 742 7 750 7 516 6 720 5 959 11 592 9 943
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 745 731 683 672 624 624
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 710 1 467 1 392 1 376 600 595 413 566 651 621
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 880 752 676 667 649 644 606 682 627 580
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 375 0
Omsättning 40 919 29 903 26 033 19 557 22 789 30 027 21 922 21 120 30 788 27 174
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 076 5 875 5 114 3 855 5 596 7 403 5 404 5 194 6 121 5 400
Personalkostnader per anställd (tkr) 493 443 414 415 503 500 434 485 386 364
Rörelseresultat, EBITDA 1 746 1 257 883 319 596 1 003 965 1 119 1 843 1 641
Nettoomsättningförändring 37,48% 14,88% 32,65% -13,89% -24,41% 37,00% 4,03% -32,12% 13,36% -%
Du Pont-modellen 23,53% 19,06% 12,56% 5,21% 8,44% 14,28% 14,30% 22,42% 18,16% 17,27%
Vinstmarginal 4,31% 4,25% 3,51% 1,82% 2,92% 3,62% 4,45% 6,43% 6,88% 6,36%
Bruttovinstmarginal 12,91% 14,55% 14,27% 15,95% 15,30% 12,69% 15,75% 18,01% 15,51% 16,44%
Rörelsekapital/omsättning 14,69% 17,85% 24,35% 28,11% 28,78% 19,52% 24,07% 21,84% 33,76% 31,75%
Soliditet 74,81% 75,11% 83,26% 76,89% 79,79% 76,04% 73,56% 70,84% 32,81% 25,20%
Kassalikviditet 190,42% 223,75% 313,57% 314,70% 409,75% 250,37% 256,43% 322,62% 834,57% 528,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...