Visa allt om JGez Konsult AB
Visa allt om JGez Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 100 28 53 482 2 169 553 434 392 581
Övrig omsättning - - 2 - 24 22 5 - 97 73
Rörelseresultat (EBIT) -68 -26 -47 -48 -85 403 26 16 65 220
Resultat efter finansnetto 11 -17 -38 -48 -85 400 24 17 64 172
Årets resultat 11 -17 -38 -48 -28 304 18 10 24 89
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 211 173 179 150 150 152 194 162 181 31
Omsättningstillgångar 229 265 287 350 484 799 344 273 316 392
Tillgångar 440 438 466 500 634 951 538 436 497 423
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 419 408 425 463 511 540 241 223 213 189
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 57 72 75 74 45
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 22 30 42 37 123 355 224 138 209 189
Skulder och eget kapital 440 438 466 500 634 951 538 436 497 423
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 15 14 400 400 169 128 99 68
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 16 16 0 0 0 325 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 12 12 11 11 74 214 62 47 35 26
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 100 30 53 506 2 191 558 434 489 654
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 1 1 1 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 28 53 482 1 085 553 434 392 581
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 26 26 322 480 231 179 139 110
Rörelseresultat, EBITDA -51 -20 -45 -48 -83 426 45 35 75 222
Nettoomsättningförändring -98,00% 257,14% -47,17% -89,00% -77,78% 292,22% 27,42% 10,71% -32,53% -%
Du Pont-modellen 2,27% -2,05% -8,37% -9,40% -13,41% 42,48% 5,02% 4,82% 13,48% 52,01%
Vinstmarginal 500,00% -9,00% -139,29% -88,68% -17,63% 18,63% 4,88% 4,84% 17,09% 37,87%
Bruttovinstmarginal -1 100,00% 43,00% 67,86% 50,94% 79,67% 74,87% 70,34% 70,97% 52,30% 68,50%
Rörelsekapital/omsättning 10 350,00% 235,00% 875,00% 590,57% 74,90% 20,47% 21,70% 31,11% 27,30% 34,94%
Soliditet 95,23% 93,15% 91,20% 92,60% 80,60% 61,20% 54,43% 63,53% 53,58% 52,34%
Kassalikviditet 981,82% 883,33% 683,33% 945,95% 393,50% 225,07% 153,57% 186,96% 151,20% 147,62%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...