Visa allt om Hudterapeuten i Höganäs AB
Visa allt om Hudterapeuten i Höganäs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 240 293 - 493 986 956 924 742 769 664
Övrig omsättning - 5 - - 42 100 36 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -72 - 6 131 86 38 10 0 43
Resultat efter finansnetto -2 -71 - 10 134 86 38 15 -1 41
Årets resultat -2 -71 - 7 99 61 25 11 10 29
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 153 153 - 10 10 10 10 13 17 30
Omsättningstillgångar 181 170 - 361 488 419 361 344 399 427
Tillgångar 333 322 - 371 498 429 371 357 416 457
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 234 244 - 312 305 245 184 219 208 198
Obeskattade reserver 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16
Avsättningar (tkr) 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 - 0 0 0 45 21 0 17
Kortfristiga skulder 99 79 - 60 193 184 141 116 208 226
Skulder och eget kapital 333 322 - 371 498 429 371 357 416 457
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 238 234 180 199 210 138
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 86 118 - 99 0 0 0 7 57 6
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 45 56 - 49 92 92 75 88 82 40
Utdelning till aktieägare 0 0 - 0 0 40 0 60 0 0
Omsättning 240 298 - 493 1 028 1 056 960 742 769 664
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 240 293 - 493 986 956 924 742 769 664
Personalkostnader per anställd (tkr) 138 181 - 159 344 338 272 292 300 199
Rörelseresultat, EBITDA -10 -72 - 6 131 86 41 25 12 55
Nettoomsättningförändring -18,09% -% -% -50,00% 3,14% 3,46% 24,53% -3,51% 15,81% -%
Du Pont-modellen -0,60% -21,74% -% 2,70% 27,11% 20,28% 10,51% 4,20% 0,00% 9,41%
Vinstmarginal -0,83% -23,89% -% 2,03% 13,69% 9,10% 4,22% 2,02% 0,00% 6,48%
Bruttovinstmarginal 89,17% 78,16% -% 59,03% 60,14% 52,51% 51,95% 67,12% 64,24% 62,50%
Rörelsekapital/omsättning 34,17% 31,06% -% 61,05% 29,92% 24,58% 23,81% 30,73% 24,84% 30,27%
Soliditet 70,27% 75,78% -% 84,10% 61,24% 57,11% 49,60% 61,34% 50,00% 45,85%
Kassalikviditet 142,42% 141,77% -% 446,67% 183,42% 146,74% 184,40% 248,28% 151,92% 152,65%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...