Visa allt om Södra Hälsinglands Bärgningstjänst AB
Visa allt om Södra Hälsinglands Bärgningstjänst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 741 1 943 2 145 1 623 1 643 1 385 1 044 977 740 564
Övrig omsättning - 40 61 3 10 - 39 78 - 40
Rörelseresultat (EBIT) 293 -38 463 77 214 318 133 247 17 90
Resultat efter finansnetto 255 -75 432 61 194 302 106 206 -8 86
Årets resultat 150 -1 95 0 143 112 40 33 -8 77
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 270 2 034 1 704 1 137 1 177 1 335 1 065 1 165 1 367 254
Omsättningstillgångar 750 445 795 638 625 663 530 516 408 734
Tillgångar 3 020 2 479 2 498 1 775 1 802 1 998 1 595 1 681 1 775 988
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 684 534 535 440 440 397 285 245 212 220
Obeskattade reserver 716 653 727 424 363 363 213 163 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 863 699 812 563 608 1 008 823 986 1 295 660
Kortfristiga skulder 757 592 424 348 392 230 273 287 268 108
Skulder och eget kapital 3 020 2 479 2 498 1 775 1 802 1 998 1 595 1 681 1 775 988
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 252 234 200 182 141 91 14
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 688 527 393 149 87 13 0 0 7 47
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 266 209 167 164 106 67 58 45 30 19
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 741 1 983 2 206 1 626 1 653 1 385 1 083 1 055 740 604
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 371 972 1 073 812 822 1 385 1 044 977 740 564
Personalkostnader per anställd (tkr) 479 368 282 283 214 281 239 191 128 58
Rörelseresultat, EBITDA 782 333 701 252 406 444 232 309 84 107
Nettoomsättningförändring 41,07% -9,42% 32,16% -1,22% 18,63% 32,66% 6,86% 32,03% 31,21% -%
Du Pont-modellen 9,70% -1,53% 18,53% 4,34% 11,88% 15,97% 8,34% 14,75% 1,01% 9,21%
Vinstmarginal 10,69% -1,96% 21,59% 4,74% 13,02% 23,03% 12,74% 25,38% 2,43% 16,13%
Bruttovinstmarginal 74,97% 65,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 66,33% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,26% -7,57% 17,30% 17,87% 14,18% 31,26% 24,62% 23,44% 18,92% 110,99%
Soliditet 41,14% 42,09% 42,87% 42,39% 39,26% 33,26% 27,48% 21,56% 11,94% 22,27%
Kassalikviditet 99,08% 75,17% 187,50% 183,33% 159,44% 288,26% 194,14% 179,79% 152,24% 679,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...