Visa allt om Printmarket Kontor & Data AB
Visa allt om Printmarket Kontor & Data AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 870 1 646 2 075 2 392 2 745 2 386 2 388 2 833 2 642
Övrig omsättning 22 111 90 - - - 301 41 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 22 -28 26 -41 61 252 -21 -375 -5 -256
Resultat efter finansnetto 22 -36 16 -54 32 246 -24 -375 -15 -283
Årets resultat 22 -36 16 -54 32 246 -24 -375 -15 -283
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 220 255 613 584 589 724 793 742 824 908
Tillgångar 220 255 613 584 589 724 793 742 824 908
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 83 62 98 82 135 -47 -293 -269 106 268
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 100 126 106 55 51 372 612 511 0 0
Kortfristiga skulder 37 68 409 447 402 399 474 500 718 640
Skulder och eget kapital 220 255 613 584 589 724 793 742 824 908
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 27 0 0 40
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 245 451 453 446 467 640 491 404 347
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 61 124 123 122 228 95 118 111 98
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147
Omsättning 22 981 1 736 2 075 2 392 2 745 2 687 2 429 2 835 2 642
Nyckeltal
Antal anställda - 1 2 2 2 2 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 870 823 1 038 1 196 1 373 795 1 194 1 417 1 321
Personalkostnader per anställd (tkr) - 266 288 288 284 298 254 305 258 242
Rörelseresultat, EBITDA 22 -28 26 -41 61 252 -21 -375 -5 -256
Nettoomsättningförändring -100,00% -47,14% -20,67% -13,25% -12,86% 15,05% -0,08% -15,71% 7,23% -%
Du Pont-modellen -% -10,98% 4,40% -7,02% 10,53% 35,36% -2,40% -49,06% -0,36% -28,08%
Vinstmarginal -% -3,22% 1,64% -1,98% 2,59% 9,33% -0,80% -15,24% -0,11% -9,65%
Bruttovinstmarginal -% 54,48% 39,98% 34,41% 35,03% 40,07% 28,29% 19,89% 27,99% 19,38%
Rörelsekapital/omsättning -% 21,49% 12,39% 6,60% 7,82% 11,84% 13,37% 10,13% 3,74% 10,14%
Soliditet 37,73% 24,31% 15,99% 14,04% 22,92% -6,49% -36,95% -36,25% 12,86% 29,52%
Kassalikviditet 594,59% 375,00% 96,58% 62,64% 68,66% 99,75% 104,22% 92,20% 61,98% 80,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...