Visa allt om EB Svens dotter AB
Visa allt om EB Svens dotter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 409 3 406 3 361 3 366 3 044 2 753 2 576 2 754 2 488 2 143
Övrig omsättning - - 151 - - 20 - - 27 -
Rörelseresultat (EBIT) 139 277 221 116 78 3 84 -173 9 85
Resultat efter finansnetto 139 276 220 116 75 -3 72 -181 7 85
Årets resultat 106 161 127 62 71 -3 72 -158 4 43
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 18 24 34 15 29 42 56 21 0
Omsättningstillgångar 720 713 579 436 484 292 299 213 391 381
Tillgångar 731 730 603 469 498 321 341 269 413 381
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 347 321 311 183 121 50 52 -19 138 135
Obeskattade reserver 153 153 84 28 0 0 0 0 23 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 232 256 208 258 377 271 288 289 251 224
Skulder och eget kapital 731 730 603 469 498 321 341 269 413 381
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 272 240 133 251 222 189
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 755 704 713 768 389 366 428 325 293 233
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 290 263 278 270 189 182 173 211 191 131
Utdelning till aktieägare 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 409 3 406 3 512 3 366 3 044 2 773 2 576 2 754 2 515 2 143
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 136 1 135 1 120 842 1 015 918 1 288 1 377 1 244 1 072
Personalkostnader per anställd (tkr) 352 323 331 261 281 269 370 398 344 291
Rörelseresultat, EBITDA 145 283 231 127 92 17 98 -163 12 85
Nettoomsättningförändring 0,09% 1,34% -0,15% 10,58% 10,57% 6,87% -6,46% 10,69% 16,10% -%
Du Pont-modellen 19,02% 37,95% 36,65% 24,73% 15,66% 0,93% 24,63% -64,31% 2,42% 22,31%
Vinstmarginal 4,08% 8,13% 6,58% 3,45% 2,56% 0,11% 3,26% -6,28% 0,40% 3,97%
Bruttovinstmarginal 56,61% 57,60% 57,13% 58,35% 56,87% 54,59% 56,87% 48,15% 51,73% 50,40%
Rörelsekapital/omsättning 14,32% 13,42% 11,04% 5,29% 3,52% 0,76% 0,43% -2,76% 5,63% 7,33%
Soliditet 63,79% 60,32% 62,44% 43,42% 24,30% 15,58% 15,25% -7,06% 37,42% 39,78%
Kassalikviditet 231,03% 203,12% 165,87% 94,19% 74,54% 43,91% 32,99% 22,84% 74,90% 100,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...