Visa allt om EB Svens dotter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 3 406 3 361 3 366 3 044 2 753 2 576 2 754 2 488 2 143 1 494
Övrig omsättning - 151 - - 20 - - 27 - -
Rörelseresultat (EBIT) 277 221 116 78 3 84 -173 9 85 36
Resultat efter finansnetto 276 220 116 75 -3 72 -181 7 85 36
Årets resultat 161 127 62 71 -3 72 -158 4 43 36
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 24 34 15 29 42 56 21 0 0
Omsättningstillgångar 713 579 436 484 292 299 213 391 381 172
Tillgångar 730 603 469 498 321 341 269 413 381 172
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 321 311 183 121 50 52 -19 138 135 92
Obeskattade reserver 153 84 28 0 0 0 0 23 23 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 256 208 258 377 271 288 289 251 224 80
Skulder och eget kapital 730 603 469 498 321 341 269 413 381 172
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 272 240 133 251 222 189 197
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 704 713 768 389 366 428 325 293 233 123
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 263 278 270 189 182 173 211 191 131 92
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 406 3 512 3 366 3 044 2 773 2 576 2 754 2 515 2 143 1 494
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 4 3 3 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 135 1 120 842 1 015 918 1 288 1 377 1 244 1 072 1 494
Personalkostnader per anställd (tkr) 323 331 261 281 269 370 398 344 291 412
Rörelseresultat, EBITDA 283 231 127 92 17 98 -163 12 85 36
Nettoomsättningförändring 1,34% -0,15% 10,58% 10,57% 6,87% -6,46% 10,69% 16,10% 43,44% -%
Du Pont-modellen 37,95% 36,65% 24,73% 15,66% 0,93% 24,63% -64,31% 2,42% 22,31% 20,93%
Vinstmarginal 8,13% 6,58% 3,45% 2,56% 0,11% 3,26% -6,28% 0,40% 3,97% 2,41%
Bruttovinstmarginal 57,60% 57,13% 58,35% 56,87% 54,59% 56,87% 48,15% 51,73% 50,40% 52,74%
Rörelsekapital/omsättning 13,42% 11,04% 5,29% 3,52% 0,76% 0,43% -2,76% 5,63% 7,33% 6,16%
Soliditet 60,32% 62,44% 43,42% 24,30% 15,58% 15,25% -7,06% 37,42% 39,78% 53,49%
Kassalikviditet 203,12% 165,87% 94,19% 74,54% 43,91% 32,99% 22,84% 74,90% 100,45% 67,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...