Visa allt om 4305626 Västerhaninge C AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 341 6 759 6 868 6 893 6 862 5 604 7 308 10 211 10 771 9 833
Övrig omsättning 1 4 - 77 - - - 2 - 13
Rörelseresultat (EBIT) 139 135 172 329 458 294 -59 -255 347 255
Resultat efter finansnetto 139 135 170 333 461 290 -60 -229 365 253
Årets resultat 108 105 132 184 340 289 -60 -229 307 137
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 20 20 20 20 20 20 34 34 34
Omsättningstillgångar 1 154 1 139 1 129 1 248 1 253 975 726 1 645 1 861 1 580
Tillgångar 1 175 1 159 1 149 1 268 1 274 996 746 1 678 1 894 1 614
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 241 232 327 395 450 109 -180 -120 439 302
Obeskattade reserver 83 83 83 83 0 0 0 0 0 63
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 851 843 739 790 823 886 926 1 798 1 455 1 249
Skulder och eget kapital 1 175 1 159 1 149 1 268 1 274 996 746 1 678 1 894 1 614
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 310 96 168 288 249 228 273 520 618 541
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 598 726 700 527 457 409 653 843 518 508
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 263 205 251 265 217 200 255 435 290 393
Utdelning till aktieägare 100 100 200 200 239 0 0 0 330 170
Omsättning 7 342 6 763 6 868 6 970 6 862 5 604 7 308 10 213 10 771 9 846
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 3 3 3 2 5 6 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 835 2 253 2 289 2 298 2 287 2 802 1 462 1 702 2 154 1 639
Personalkostnader per anställd (tkr) 293 340 373 360 308 419 236 300 285 240
Rörelseresultat, EBITDA 139 135 172 329 458 294 -59 -255 347 255
Nettoomsättningförändring 8,61% -1,59% -0,36% 0,45% 22,45% -23,32% -28,43% -5,20% 9,54% -%
Du Pont-modellen 11,83% 11,65% 15,06% 26,26% 36,26% 29,52% -7,77% -13,47% 19,43% 15,99%
Vinstmarginal 1,89% 2,00% 2,52% 4,83% 6,73% 5,25% -0,79% -2,21% 3,42% 2,62%
Bruttovinstmarginal 36,75% 36,37% 35,50% 38,43% 38,47% 39,15% 37,71% 39,50% 41,25% 41,58%
Rörelsekapital/omsättning 4,13% 4,38% 5,68% 6,64% 6,27% 1,59% -2,74% -1,50% 3,77% 3,37%
Soliditet 26,02% 25,60% 34,09% 35,98% 35,32% 10,94% -24,13% -7,15% 23,18% 21,52%
Kassalikviditet 86,02% 87,66% 115,70% 105,70% 112,03% 66,48% 43,20% 62,12% 101,03% 77,98%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...