Visa allt om TK Fasadputs AB
Visa allt om TK Fasadputs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 15 977 14 321 10 105 7 446 8 519 5 908 2 806 1 962 2 561 2 088
Övrig omsättning - - - 14 106 14 6 - 8 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 450 2 608 1 659 -501 957 854 -141 -19 184 -5
Resultat efter finansnetto 2 445 2 607 1 656 -505 955 853 -142 -27 157 -6
Årets resultat 1 403 1 513 969 -32 514 478 -136 10 75 24
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 003 147 35 67 104 24 52 99 332 118
Omsättningstillgångar 5 721 6 048 3 102 1 622 2 836 2 022 620 350 331 292
Tillgångar 7 723 6 195 3 137 1 688 2 941 2 046 673 449 663 411
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 474 2 571 1 359 589 871 556 78 284 274 198
Obeskattade reserver 1 701 1 073 414 0 456 210 0 6 49 9
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0
Kortfristiga skulder 2 548 2 551 1 365 1 099 1 614 1 280 595 158 254 204
Skulder och eget kapital 7 723 6 195 3 137 1 688 2 941 2 046 673 449 663 411
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 439 477 816 841 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 6 132 5 284 3 259 2 236 1 706 1 028 431 87 68 107
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 2 291 1 886 1 178 1 057 1 558 523 74 122 104 105
Utdelning till aktieägare 1 000 500 300 200 200 200 0 120 0 0
Omsättning 15 977 14 321 10 105 7 460 8 625 5 922 2 812 1 962 2 569 2 088
Nyckeltal
Antal anställda 20 19 16 9 10 7 4 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 799 754 632 827 852 844 702 981 1 281 1 044
Personalkostnader per anställd (tkr) 427 385 282 405 335 307 354 679 670 468
Rörelseresultat, EBITDA 2 478 2 644 1 680 -480 971 879 -114 17 261 53
Nettoomsättningförändring 11,56% 41,72% 35,71% -12,60% 44,19% 110,55% 43,02% -23,39% 22,65% -%
Du Pont-modellen 31,72% 42,10% 52,88% -29,68% 32,54% 41,74% -20,95% -4,23% 27,75% -1,22%
Vinstmarginal 15,33% 18,21% 16,42% -6,73% 11,23% 14,45% -5,02% -0,97% 7,18% -0,24%
Bruttovinstmarginal 100,00% 79,91% 75,22% 58,77% 58,59% 60,38% 63,26% 98,37% 76,57% 57,09%
Rörelsekapital/omsättning 19,86% 24,42% 17,19% 7,02% 14,34% 12,56% 0,89% 9,79% 3,01% 4,21%
Soliditet 62,16% 55,01% 53,62% 34,89% 41,04% 34,74% 11,59% 64,21% 46,65% 49,75%
Kassalikviditet 224,53% 237,08% 227,25% 147,59% 175,71% 157,97% 95,46% 221,52% 130,31% 143,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...