Visa allt om Faxma Natural Care AB
Visa allt om Faxma Natural Care AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 987 4 227 4 151 4 142 4 201 4 375 4 355 4 731 4 960 4 650
Övrig omsättning - - 242 - - - - - 72 -
Rörelseresultat (EBIT) 265 406 561 235 277 319 272 -150 490 397
Resultat efter finansnetto 158 299 456 171 386 321 264 135 266 216
Årets resultat 133 165 255 81 207 171 140 144 364 311
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 771 4 049 3 774 3 456 22 34 9 84 931 1 754
Omsättningstillgångar 1 630 691 779 1 224 1 778 1 692 1 486 1 620 1 540 1 074
Tillgångar 7 402 4 739 4 552 4 680 1 798 1 726 1 495 1 704 2 471 2 828
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 101 1 168 1 103 899 997 990 944 1 004 1 061 787
Obeskattade reserver 483 502 422 302 252 152 69 0 68 308
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 100 2 395 2 514 2 718 0 0 0 0 381 687
Kortfristiga skulder 718 675 513 761 548 583 482 700 962 1 047
Skulder och eget kapital 7 402 4 739 4 552 4 680 1 798 1 726 1 495 1 704 2 471 2 828
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 766 726 536 515 407
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 924 939 937 826 843 0 3 51 49 20
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 514 560 713 684 649 619 544 422 345 303
Utdelning till aktieägare 0 0 100 50 180 200 125 200 200 90
Omsättning 3 987 4 227 4 393 4 142 4 201 4 375 4 355 4 731 5 032 4 650
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 994 2 114 2 076 2 071 2 101 2 188 2 178 2 366 1 653 1 550
Personalkostnader per anställd (tkr) 725 730 784 775 759 708 651 533 314 254
Rörelseresultat, EBITDA 321 470 625 244 289 331 347 696 1 336 1 239
Nettoomsättningförändring -5,68% 1,83% 0,22% -1,40% -3,98% 0,46% -7,95% -4,62% 6,67% -%
Du Pont-modellen 3,58% 8,57% 12,32% 5,02% 21,47% 18,71% 18,86% 11,85% 19,87% 14,11%
Vinstmarginal 6,65% 9,60% 13,51% 5,67% 9,19% 7,38% 6,48% 4,27% 9,90% 8,58%
Bruttovinstmarginal 65,49% 67,26% 70,42% 68,28% 68,41% 67,59% 64,94% 63,18% 65,10% 63,35%
Rörelsekapital/omsättning 22,87% 0,38% 6,41% 11,18% 29,28% 25,35% 23,05% 19,45% 11,65% 0,58%
Soliditet 19,96% 32,91% 31,46% 23,97% 65,78% 63,85% 66,55% 58,92% 44,92% 35,67%
Kassalikviditet 183,29% 86,67% 105,07% 113,80% 302,92% 250,60% 263,49% 181,71% 116,53% 74,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...