Visa allt om Kungsleden Raloh AB
Visa allt om Kungsleden Raloh AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 14 936 14 926 14 500 15 623 14 771 13 586 9 005 8 889 8 044 7 478
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 327 9 881 9 719 10 818 8 622 4 160 2 940 181 524 1 558
Resultat efter finansnetto 8 942 9 336 8 924 9 810 7 749 3 003 1 590 -2 317 -1 513 86
Årets resultat 91 94 8 284 7 291 4 454 9 67 1 513 -1 513 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 580 50 978 51 742 52 386 0 53 430 54 882 56 658 58 643 60 251
Omsättningstillgångar 515 266 1 039 925 53 189 2 204 9 543 6 589 2 982 3 788
Tillgångar 51 095 51 243 52 780 53 311 53 189 55 634 64 426 63 247 61 625 64 039
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 287 2 696 2 602 1 328 4 629 176 1 680 1 613 100 100
Obeskattade reserver 0 499 0 1 707 1 707 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 525 0 473 338 242 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 46 563 48 125
Kortfristiga skulder 50 283 48 048 49 706 49 939 46 611 55 459 62 746 61 634 14 963 15 815
Skulder och eget kapital 51 095 51 243 52 780 53 311 53 189 55 634 64 426 63 247 61 625 64 039
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 2 500 0 0 4 500 0 0 0 0 0
Omsättning 14 936 14 926 14 500 15 623 14 771 13 586 9 005 8 889 8 044 7 478
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 10 476 11 019 10 363 11 517 9 117 5 612 4 715 2 480 2 760 3 668
Nettoomsättningförändring 0,07% 2,94% -7,19% 5,77% 8,72% 50,87% 1,30% 10,50% 7,57% -%
Du Pont-modellen 18,26% 19,28% 18,42% 20,29% 16,25% 7,48% 4,57% 0,32% 0,89% 2,46%
Vinstmarginal 62,45% 66,20% 67,03% 69,24% 58,53% 30,63% 32,67% 2,31% 6,82% 21,08%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 67,03% 69,24% 58,37% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 61,91%
Rörelsekapital/omsättning -333,21% -320,13% -335,63% -313,73% 44,53% -391,98% -590,82% -619,25% -148,94% -160,83%
Soliditet 0,56% 6,02% 4,93% 4,85% 11,07% 0,32% 2,61% 2,55% 0,16% 0,16%
Kassalikviditet 1,02% 0,55% 2,09% 1,85% 0,54% 3,97% 15,21% 10,69% 19,93% 23,95%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...