Visa allt om Lukas Sweden AB
Visa allt om Lukas Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 * 2010-12 * 2009-12 * 2008-12 * 2007-12 * 2006-12 *
Nettoomsättning 0 0 0 0 100 100 100 100 100 75
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -239 -1 616 -130 -1 845 23 20 10 -8 44 -176
Resultat efter finansnetto 31 272 -1 268 21 294 105 009 101 800 -24 22 482 108 1 543
Årets resultat 31 272 -1 268 21 294 105 009 101 800 -24 16 458 77 1 102
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 * 2010-12 * 2009-12 * 2008-12 * 2007-12 * 2006-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 13 483 13 483 13 422 13 535 13 640
Omsättningstillgångar 65 016 70 588 29 150 428 173 161 040 1 446 1 469 2 474 2 316 2 398
Tillgångar 65 016 70 588 29 150 428 173 161 040 14 929 14 952 15 896 15 851 16 038
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 56 975 26 272 24 432 156 313 115 892 14 692 14 716 15 699 15 741 15 664
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 041 44 316 4 718 271 861 45 148 237 236 197 110 374
Skulder och eget kapital 65 016 70 588 29 150 428 173 161 040 14 929 14 952 15 896 15 851 16 038
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12
2011-12 *
2010-12 *
2009-12 *
2008-12 *
2007-12 *
2006-12 *
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 13
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 0 0 - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 4
Utdelning till aktieägare 0 0 21 500 109 764 109 913 600 0 1 000 500 0
Omsättning 0 0 0 0 100 100 100 100 100 75
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 75
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 17
Rörelseresultat, EBITDA -239 -1 616 -130 -1 845 23 20 10 -8 44 -176
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 63,21% -0,15% 0,15% 3,23% 0,74% 9,68%
Vinstmarginal -% -% -% -% 101 800,00% -23,00% 23,00% 514,00% 117,00% 2 070,67%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 115 892,00% 1 209,00% 1 233,00% 2 277,00% 2 206,00% 2 698,67%
Soliditet 87,63% 37,22% 83,81% 36,51% 71,96% 98,41% 98,42% 98,76% 99,31% 97,67%
Kassalikviditet 808,56% 159,28% 617,85% 157,50% 356,69% 610,13% 622,46% 1 255,84% 2 105,45% 641,18%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-12: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-12: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-12: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2006-12: Balansräkning redovisad i euro
mer information

* Bolaget redovisar bokslutstalen i tusen euro.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...