Visa allt om Stührenberg Förvaltning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 761 800 802 780 1 063 891 842 800 720 439
Övrig omsättning - 28 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 398 380 388 380 548 377 250 -59 352 217
Resultat efter finansnetto 310 268 240 173 286 218 -39 -340 91 31
Årets resultat 504 157 145 212 154 153 116 79 49 17
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 482 5 619 5 760 5 901 6 042 6 186 6 278 6 410 6 228 6 348
Omsättningstillgångar 324 453 314 251 218 17 48 52 68 191
Tillgångar 5 806 6 071 6 074 6 152 6 260 6 202 6 326 6 462 6 295 6 539
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 885 681 524 579 517 463 410 394 315 266
Obeskattade reserver 519 307 241 199 114 40 30 30 30 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 858 4 969 4 807 4 862 5 113 4 704 3 940 4 240 4 640 5 040
Kortfristiga skulder 543 115 501 511 515 995 1 946 1 798 1 309 1 226
Skulder och eget kapital 5 806 6 071 6 074 6 152 6 260 6 202 6 326 6 462 6 295 6 539
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 500 300 0 200 150 100 100 100 0 0
Omsättning 761 828 802 780 1 063 891 842 800 720 439
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 534 521 529 521 692 512 383 61 472 287
Nettoomsättningförändring -4,88% -0,25% 2,82% -26,62% 19,30% 5,82% 5,25% 11,11% 64,01% -%
Du Pont-modellen 6,85% 6,26% 6,39% 6,18% 8,75% 6,08% 3,95% -0,91% 5,59% 3,32%
Vinstmarginal 52,30% 47,50% 48,38% 48,72% 51,55% 42,31% 29,69% -7,38% 48,89% 49,43%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -28,78% 42,25% -23,32% -33,33% -27,94% -109,76% -225,42% -218,25% -172,36% -235,76%
Soliditet 22,22% 15,16% 11,55% 11,80% 9,60% 7,94% 6,82% 6,43% 5,35% 4,16%
Kassalikviditet 59,67% 393,91% 62,67% 49,12% 42,33% 1,71% 2,47% 2,89% 5,19% 15,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...