Visa allt om Stührenberg Förvaltning Aktiebolag
Visa allt om Stührenberg Förvaltning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 754 761 800 802 780 1 063 891 842 800 720
Övrig omsättning - - 28 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 219 398 380 388 380 548 377 250 -59 352
Resultat efter finansnetto 165 310 268 240 173 286 218 -39 -340 91
Årets resultat 447 504 157 145 212 154 153 116 79 49
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 350 5 482 5 619 5 760 5 901 6 042 6 186 6 278 6 410 6 228
Omsättningstillgångar 114 324 453 314 251 218 17 48 52 68
Tillgångar 5 463 5 806 6 071 6 074 6 152 6 260 6 202 6 326 6 462 6 295
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 833 885 681 524 579 517 463 410 394 315
Obeskattade reserver 710 519 307 241 199 114 40 30 30 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 262 3 858 4 969 4 807 4 862 5 113 4 704 3 940 4 240 4 640
Kortfristiga skulder 659 543 115 501 511 515 995 1 946 1 798 1 309
Skulder och eget kapital 5 463 5 806 6 071 6 074 6 152 6 260 6 202 6 326 6 462 6 295
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 500 500 300 0 200 150 100 100 100 0
Omsättning 754 761 828 802 780 1 063 891 842 800 720
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 352 534 521 529 521 692 512 383 61 472
Nettoomsättningförändring -0,92% -4,88% -0,25% 2,82% -26,62% 19,30% 5,82% 5,25% 11,11% -%
Du Pont-modellen 4,01% 6,85% 6,26% 6,39% 6,18% 8,75% 6,08% 3,95% -0,91% 5,59%
Vinstmarginal 29,05% 52,30% 47,50% 48,38% 48,72% 51,55% 42,31% 29,69% -7,38% 48,89%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -72,28% -28,78% 42,25% -23,32% -33,33% -27,94% -109,76% -225,42% -218,25% -172,36%
Soliditet 25,39% 22,22% 15,16% 11,55% 11,80% 9,60% 7,94% 6,82% 6,43% 5,35%
Kassalikviditet 17,30% 59,67% 393,91% 62,67% 49,12% 42,33% 1,71% 2,47% 2,89% 5,19%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...