Visa allt om Inke Nordström Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 400 2 100 2 100 2 424 2 424 2 410 0 1 297 1 676 1 645
Övrig omsättning 6 7 7 6 102 4 - 5 6 5
Rörelseresultat (EBIT) 1 554 1 208 964 832 1 003 893 -491 747 753 379
Resultat efter finansnetto 1 629 1 284 1 021 940 670 1 014 824 134 915 543
Årets resultat 1 292 999 1 277 549 213 772 1 292 -17 493 285
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 321 8 064 6 373 4 746 4 531 4 602 9 213 9 241 4 730 266
Omsättningstillgångar 1 142 460 1 285 3 206 3 294 3 272 2 175 1 205 2 253 2 158
Tillgångar 9 464 8 523 7 658 7 952 7 825 7 874 11 387 10 445 6 982 2 424
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 747 7 955 7 104 6 077 5 671 5 585 1 997 770 956 753
Obeskattade reserver 0 0 0 617 399 144 144 612 622 399
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 500 6 438 7 203 0 0
Kortfristiga skulder 717 568 552 1 258 1 754 645 2 808 1 860 5 404 1 273
Skulder och eget kapital 9 464 8 523 7 658 7 952 7 825 7 874 11 387 10 445 6 982 2 424
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 402 0 0 534 0 0 242 612
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 162 231 0 514 566 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 69 92 145 315 339 341 23 131 222 338
Utdelning till aktieägare 500 0 150 250 143 127 127 300 100 289
Omsättning 2 406 2 107 2 107 2 430 2 526 2 414 0 1 302 1 682 1 650
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 400 2 100 2 100 2 424 2 424 2 410 - 1 297 1 676 1 645
Personalkostnader per anställd (tkr) 344 427 634 856 946 906 48 163 518 983
Rörelseresultat, EBITDA 1 655 1 297 1 060 970 1 074 989 -343 881 838 461
Nettoomsättningförändring 14,29% 0,00% -13,37% 0,00% 0,58% -% -100,00% -22,61% 1,88% -%
Du Pont-modellen 17,21% 15,12% 13,33% 11,88% 13,19% 13,21% -% 7,56% 13,25% 22,36%
Vinstmarginal 67,88% 61,38% 48,62% 38,99% 42,57% 43,15% -% 60,91% 55,19% 32,95%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 99,88% 99,71% 99,42% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,71% -5,14% 34,90% 80,36% 63,53% 109,00% -% -50,50% -188,01% 53,80%
Soliditet 92,42% 93,34% 92,77% 82,14% 76,23% 72,28% 18,47% 11,59% 20,11% 42,92%
Kassalikviditet 159,27% 80,99% 232,79% 254,85% 187,80% 507,29% 77,46% 64,78% 41,69% 169,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...