Visa allt om Energikompetens i Sverige AB
Visa allt om Energikompetens i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 524 3 486 4 457 3 870 3 464 3 005 4 086 2 738 172 234
Övrig omsättning 48 221 - - 56 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 17 34 141 76 -14 98 88 22 9 55
Resultat efter finansnetto 44 24 133 67 -18 95 88 26 12 57
Årets resultat 34 8 93 38 2 17 47 12 9 40
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 60 66 75 34 44 19 11 0 0
Omsättningstillgångar 596 800 820 707 608 708 945 664 200 178
Tillgångar 617 860 886 781 643 752 964 675 200 178
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 167 133 214 211 173 170 200 153 141 131
Obeskattade reserver 41 41 41 41 41 76 31 8 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 66 77 180 0 14 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 343 609 450 529 414 506 733 514 59 46
Skulder och eget kapital 617 860 886 781 643 752 964 675 200 178
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 321 867 100 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 171 1 182 1 335 1 483 1 436 848 651 553 0 56
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 450 507 502 536 535 346 514 174 0 15
Utdelning till aktieägare 50 0 90 90 0 0 47 0 0 0
Omsättning 3 572 3 707 4 457 3 870 3 520 3 005 4 086 2 738 172 234
Nyckeltal
Antal anställda 4 7 6 6 7 6 6 5 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 881 498 743 645 495 501 681 548 - 234
Personalkostnader per anställd (tkr) 459 264 290 331 1 241 380 169 - 71
Rörelseresultat, EBITDA 18 41 149 86 -13 107 91 24 9 55
Nettoomsättningförändring 1,09% -21,79% 15,17% 11,72% 15,27% -26,46% 49,23% 1 491,86% -26,50% -%
Du Pont-modellen 8,91% 3,95% 15,91% 9,73% -2,18% 13,03% 9,13% 3,85% 6,00% 32,02%
Vinstmarginal 1,56% 0,98% 3,16% 1,96% -0,40% 3,26% 2,15% 0,95% 6,98% 24,36%
Bruttovinstmarginal 99,97% 95,87% 96,48% 98,89% 55,43% 97,54% 86,27% 93,94% 94,19% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,18% 5,48% 8,30% 4,60% 5,60% 6,72% 5,19% 5,48% 81,98% 56,41%
Soliditet 32,25% 19,18% 27,76% 30,89% 31,60% 30,05% 23,12% 23,52% 70,50% 73,60%
Kassalikviditet 173,76% 131,36% 182,22% 133,65% 146,86% 139,92% 128,92% 129,18% 338,98% 386,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...