Visa allt om OP Rental AB
Visa allt om OP Rental AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-10 2014-10 2013-10 2012-10 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 11 317 11 010 10 381 9 285 8 622 6 380 5 759 3 643 3 936 3 618
Övrig omsättning 2 826 538 362 1 170 7 - - 6 506 16
Rörelseresultat (EBIT) 2 119 1 496 1 501 1 105 1 133 731 1 262 341 1 016 717
Resultat efter finansnetto 1 387 684 591 -107 288 342 624 -235 538 360
Årets resultat 29 532 707 36 -12 564 240 -235 249 -712
Balansräkningar (tkr)
2015-10 2014-10 2013-10 2012-10 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 751 30 875 24 174 26 104 26 659 23 752 16 290 17 295 9 890 15 682
Omsättningstillgångar 4 551 3 509 1 370 6 836 2 260 4 153 1 666 4 384 3 681 3 363
Tillgångar 40 302 34 385 25 544 32 941 28 919 27 906 17 957 21 679 13 571 19 045
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 626 2 596 2 065 1 357 1 321 1 333 1 285 1 045 1 281 1 032
Obeskattade reserver 5 901 5 551 6 551 6 919 4 170 3 870 4 294 3 910 3 910 3 717
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 20 081 16 747 14 136 21 610 20 469 16 170 8 719 12 640 6 314 8 415
Kortfristiga skulder 11 694 9 490 2 792 3 054 2 959 6 533 3 659 4 084 2 067 5 881
Skulder och eget kapital 40 302 34 385 25 544 32 941 28 919 27 906 17 957 21 679 13 571 19 045
Löner & utdelning (tkr)
2015-10
2014-10
2013-10
2012-10
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 143 11 548 10 743 10 455 8 629 6 380 5 759 3 649 4 442 3 634
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 11 751 10 638 1 501 9 802 1 191 892 5 361 3 151 3 650 3 493
Nettoomsättningförändring 2,79% 6,06% 11,80% 7,69% 35,14% 10,78% 58,08% -7,44% 8,79% -%
Du Pont-modellen 5,26% 4,37% 5,89% 3,42% 4,03% 2,62% 7,45% 1,90% 7,85% 3,99%
Vinstmarginal 18,72% 13,64% 14,50% 12,15% 13,51% 11,47% 23,23% 11,31% 27,08% 20,98%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -63,12% -54,32% -13,70% 40,73% -8,11% -37,30% -34,61% 8,23% 41,01% -69,60%
Soliditet 17,94% 20,14% 26,99% 19,60% 15,20% 15,00% 24,37% 17,81% 30,18% 19,47%
Kassalikviditet 38,92% 36,98% 49,07% 223,84% 76,38% 63,57% 45,53% 107,35% 178,08% 57,18%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...