Visa allt om Musicpartner Nordic AB
Visa allt om Musicpartner Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 519 6 321 6 528 7 007 5 538 4 286 2 904 2 583 1 452 765
Övrig omsättning 139 41 203 130 19 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 610 847 1 259 1 010 180 108 58 49 -5 31
Resultat efter finansnetto 613 855 1 284 1 033 178 106 49 31 -12 32
Årets resultat 348 439 980 612 90 54 25 18 -12 27
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 282 410 230 342 579 584 784 463 490 48
Omsättningstillgångar 3 616 3 292 4 534 3 107 1 692 1 602 664 997 224 503
Tillgångar 3 899 3 702 4 764 3 449 2 271 2 186 1 448 1 460 713 551
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 899 751 1 312 932 637 547 493 118 100 78
Obeskattade reserver 731 576 303 290 93 46 21 7 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 153 0
Kortfristiga skulder 2 269 2 374 3 149 2 226 1 541 1 593 935 1 335 460 473
Skulder och eget kapital 3 899 3 702 4 764 3 449 2 271 2 186 1 448 1 460 713 551
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 607 469 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 1 047 1 594 1 585 1 801 1 700 623 537 688 515 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 403 607 853 909 581 427 386 255 177 17
Utdelning till aktieägare 0 200 1 000 600 200 0 0 0 0 0
Omsättning 5 658 6 362 6 731 7 137 5 557 4 286 2 904 2 583 1 452 765
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 4 4 5 3 3 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 840 1 580 1 632 1 752 1 108 1 429 968 1 292 726 765
Personalkostnader per anställd (tkr) 491 572 643 700 503 574 362 482 185 92
Rörelseresultat, EBITDA 738 927 1 419 1 262 436 348 302 182 20 49
Nettoomsättningförändring -12,69% -3,17% -6,84% 26,53% 29,21% 47,59% 12,43% 77,89% 89,80% -%
Du Pont-modellen 15,88% 23,20% 27,02% 30,01% 7,97% 4,99% 4,01% 3,56% -0,42% 5,81%
Vinstmarginal 11,22% 13,59% 19,72% 14,77% 3,27% 2,54% 2,00% 2,01% -0,21% 4,18%
Bruttovinstmarginal 69,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 59,04% 53,99% 45,62%
Rörelsekapital/omsättning 24,41% 14,52% 21,22% 12,57% 2,73% 0,21% -9,33% -13,09% -16,25% 3,92%
Soliditet 37,68% 32,42% 32,50% 33,22% 31,07% 26,57% 35,12% 8,43% 14,03% 14,16%
Kassalikviditet 159,37% 138,67% 143,98% 139,58% 109,80% 100,56% 71,02% 74,68% 48,70% 106,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...