Visa allt om Malm Kommunikation i Skanör AB
Visa allt om Malm Kommunikation i Skanör AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 437 1 560 221 1 535 1 230 1 097 2 919 2 678 2 164 2 069
Övrig omsättning 3 - - - - - - - - 16
Rörelseresultat (EBIT) 193 105 -324 51 64 -326 241 65 26 170
Resultat efter finansnetto 188 103 -331 44 59 -329 240 57 18 163
Årets resultat 188 103 -329 52 49 -261 123 26 16 109
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 2 42 22 44 68 83 131 116
Omsättningstillgångar 437 385 203 274 321 239 807 691 666 559
Tillgångar 437 385 205 315 343 283 875 775 797 676
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 292 204 101 174 122 72 358 261 235 268
Obeskattade reserver 0 0 0 0 9 0 68 8 0 13
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 70 0 90 49 0 0 66 0
Kortfristiga skulder 146 181 34 141 121 162 449 507 497 394
Skulder och eget kapital 437 385 205 315 343 283 875 775 797 676
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 536 700 842 640 605
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 496 567 45 586 410 19 515 495 219 205
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 254 271 64 272 222 293 491 544 319 270
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 25 25 0 50
Omsättning 1 440 1 560 221 1 535 1 230 1 097 2 919 2 678 2 164 2 085
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 1 2 2 2 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 437 780 221 768 615 549 730 670 721 690
Personalkostnader per anställd (tkr) 808 442 123 471 339 442 437 483 393 368
Rörelseresultat, EBITDA 193 105 -320 65 86 -302 272 98 55 202
Nettoomsättningförändring -7,88% 605,88% -85,60% 24,80% 12,12% -62,42% 9,00% 23,75% 4,59% -%
Du Pont-modellen 44,16% 27,27% -158,05% 16,19% 18,66% -115,19% 27,54% 8,39% 3,26% 25,15%
Vinstmarginal 13,43% 6,73% -146,61% 3,32% 5,20% -29,72% 8,26% 2,43% 1,20% 8,22%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 20,25% 13,08% 76,47% 8,66% 16,26% 7,02% 12,26% 6,87% 7,81% 7,97%
Soliditet 66,82% 52,99% 49,27% 55,24% 37,50% 25,44% 46,64% 34,42% 29,49% 41,03%
Kassalikviditet 299,32% 212,71% 597,06% 194,33% 265,29% 147,53% 179,73% 136,29% 134,00% 141,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...