Visa allt om Vatten & rörkonsulten i Mälardalen Aktiebolag
Visa allt om Vatten & rörkonsulten i Mälardalen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 534 3 419 3 467 3 980 4 077 4 108 4 845 5 094 4 466 4 834
Övrig omsättning 134 - - 12 3 34 22 - - 11
Rörelseresultat (EBIT) 1 004 459 -30 347 438 -358 -102 314 261 197
Resultat efter finansnetto 999 456 -6 348 422 -399 -109 306 253 192
Årets resultat 839 361 18 196 283 -109 0 135 140 97
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 532 516 368 236 241 271 469 482 391 451
Omsättningstillgångar 2 039 1 060 787 1 329 1 288 1 252 1 384 1 583 1 463 1 244
Tillgångar 2 571 1 577 1 155 1 565 1 529 1 523 1 853 2 066 1 854 1 695
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 639 900 540 672 618 335 444 444 449 348
Obeskattade reserver 26 104 111 135 51 0 290 416 308 262
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 16 47 78 110 0 0
Kortfristiga skulder 906 573 504 758 844 1 140 1 040 1 096 1 096 1 084
Skulder och eget kapital 2 571 1 577 1 155 1 565 1 529 1 523 1 853 2 066 1 854 1 695
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 584 642 847 648 1 089
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 142 165 165
Löner till övriga anställda 1 351 1 111 1 426 1 478 1 291 892 1 163 1 047 736 659
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 480 378 484 495 450 656 724 629 526 647
Utdelning till aktieägare 500 100 0 150 143 0 0 0 40 40
Omsättning 4 668 3 419 3 467 3 992 4 080 4 142 4 867 5 094 4 466 4 845
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 5 5 4 5 6 7 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 134 1 140 693 796 1 019 822 808 728 744 967
Personalkostnader per anställd (tkr) 461 494 387 398 439 448 418 340 324 479
Rörelseresultat, EBITDA 1 038 504 40 441 562 -207 71 474 432 344
Nettoomsättningförändring 32,61% -1,38% -12,89% -2,38% -0,75% -15,21% -4,89% 14,06% -7,61% -%
Du Pont-modellen 39,05% 29,17% -0,35% 22,43% 28,78% -23,51% -5,50% 15,20% 14,08% 11,62%
Vinstmarginal 22,14% 13,45% -0,12% 8,82% 10,79% -8,71% -2,11% 6,16% 5,84% 4,08%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 96,63% 100,00% 94,68% 95,93% 91,85% 89,99% 85,15% 87,42%
Rörelsekapital/omsättning 24,99% 14,24% 8,16% 14,35% 10,89% 2,73% 7,10% 9,56% 8,22% 3,31%
Soliditet 64,54% 62,21% 54,25% 49,30% 42,88% 22,00% 35,50% 35,99% 36,18% 31,66%
Kassalikviditet 225,06% 184,99% 156,15% 175,33% 152,61% 109,82% 133,08% 144,43% 133,49% 114,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...