Visa allt om Thoréns Markis & Persienn AB
Visa allt om Thoréns Markis & Persienn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 21 212 16 737 17 338 14 517 15 500 17 473 10 497 7 815 8 836 7 449
Övrig omsättning 150 510 51 181 190 182 24 - 7 -
Rörelseresultat (EBIT) 481 287 204 -398 379 408 222 202 366 100
Resultat efter finansnetto 328 219 146 -481 276 443 173 158 330 89
Årets resultat 148 131 146 -272 144 219 216 109 162 37
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 767 748 147 307 382 503 441 413 445 310
Omsättningstillgångar 5 199 4 431 3 945 5 047 3 059 4 576 1 725 1 499 1 748 1 513
Tillgångar 5 965 5 179 4 091 5 353 3 441 5 078 2 166 1 912 2 193 1 823
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 335 1 187 756 610 881 737 618 401 342 180
Obeskattade reserver 170 58 0 0 209 141 16 137 138 36
Avsättningar (tkr) 33 50 100 100 100 530 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 767 767 867 835 0 543 105 165 210 106
Kortfristiga skulder 2 660 3 118 2 369 3 809 2 250 3 126 1 426 1 208 1 503 1 501
Skulder och eget kapital 5 965 5 179 4 091 5 353 3 441 5 078 2 166 1 912 2 193 1 823
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 432 432 288 436 435
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 3 982 3 598 3 236 3 364 2 715 2 122 1 648 757 1 118 662
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 1 491 1 297 1 172 1 145 961 954 722 408 566 404
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 100 0 50 0
Omsättning 21 362 17 247 17 389 14 698 15 690 17 655 10 521 7 815 8 843 7 449
Nyckeltal
Antal anställda 10 9 9 9 8 9 6 5 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 121 1 860 1 926 1 613 1 938 1 941 1 750 1 563 1 767 2 483
Personalkostnader per anställd (tkr) 561 539 499 516 475 402 445 283 436 496
Rörelseresultat, EBITDA 558 334 286 -290 513 508 326 267 448 181
Nettoomsättningförändring 26,74% -3,47% 19,43% -6,34% -11,29% 66,46% 34,32% -% 18,62% -%
Du Pont-modellen 8,06% 5,56% 5,70% -7,38% 11,10% 9,87% 10,62% 10,56% 16,87% 5,49%
Vinstmarginal 2,27% 1,72% 1,34% -2,72% 2,46% 2,87% 2,19% 2,58% 4,19% 1,34%
Bruttovinstmarginal 44,96% 43,22% 42,05% 45,54% 40,26% 38,08% 43,21% 33,82% 45,70% 36,43%
Rörelsekapital/omsättning 11,97% 7,84% 9,09% 8,53% 5,22% 8,30% 2,85% 3,72% 2,77% 0,16%
Soliditet 24,60% 23,79% 18,48% 11,40% 30,08% 16,56% 29,08% 26,13% 20,13% 11,30%
Kassalikviditet 183,35% 128,51% 159,81% 124,78% 128,80% 109,31% 91,80% 97,76% 91,95% 67,82%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...