Visa allt om Skogshemmanet Kråkenäs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 618 750 1 397 2 428 2 835 2 435 3 385 3 542 3 633 2 988
Övrig omsättning - 53 - 266 111 - - - 40 39
Rörelseresultat (EBIT) -52 190 -60 -122 -11 -233 -478 336 623 -484
Resultat efter finansnetto -56 185 -64 -127 -20 -242 -482 327 602 -511
Årets resultat -56 185 -64 -127 -20 -242 -165 163 355 -122
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 156 263 390 515 261 439 917 602 634 842
Omsättningstillgångar 156 141 217 335 579 434 977 2 785 710 552
Tillgångar 313 404 607 850 840 873 1 894 3 387 1 344 1 394
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 139 245 60 65 61 81 323 488 476 191
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 317 218 64
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 69 97 30 48 51 0 0 17 123
Kortfristiga skulder 160 90 450 755 731 741 1 571 2 582 633 1 017
Skulder och eget kapital 313 404 607 850 840 873 1 894 3 387 1 344 1 394
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 347 367 355 275 325
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 158 99 560 1 291 1 317 709 820 930 750 1 051
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 67 53 244 557 549 476 546 532 458 534
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 150 70
Omsättning 618 803 1 397 2 694 2 946 2 435 3 385 3 542 3 673 3 027
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 4 5 4 4 5 5 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 618 750 699 607 567 609 846 708 727 427
Personalkostnader per anställd (tkr) 240 157 407 465 377 384 455 384 311 277
Rörelseresultat, EBITDA 43 317 95 -6 168 -53 -212 525 737 -96
Nettoomsättningförändring -17,60% -46,31% -42,46% -14,36% 16,43% -28,06% -4,43% -2,50% 21,59% -%
Du Pont-modellen -16,61% 47,03% -9,88% -14,35% -1,19% -26,69% -25,18% 9,92% 46,35% -34,72%
Vinstmarginal -8,41% 25,33% -4,29% -5,02% -0,35% -9,57% -14,09% 9,49% 17,15% -16,20%
Bruttovinstmarginal 88,67% 96,27% 99,00% 95,72% 93,40% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,65% 6,80% -16,68% -17,30% -5,36% -12,61% -17,55% 5,73% 2,12% -15,56%
Soliditet 44,41% 60,64% 9,88% 7,65% 7,26% 9,28% 17,05% 21,15% 47,10% 17,01%
Kassalikviditet 97,50% 156,67% 48,22% 44,37% 79,21% 58,57% 62,19% 107,86% 112,16% 54,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...