Visa allt om Skogshemmanet Kråkenäs AB
Visa allt om Skogshemmanet Kråkenäs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 977 618 750 1 397 2 428 2 835 2 435 3 385 3 542 3 633
Övrig omsättning - - 53 - 266 111 - - - 40
Rörelseresultat (EBIT) 5 -52 190 -60 -122 -11 -233 -478 336 623
Resultat efter finansnetto 1 -56 185 -64 -127 -20 -242 -482 327 602
Årets resultat 1 -56 185 -64 -127 -20 -242 -165 163 355
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 168 156 263 390 515 261 439 917 602 634
Omsättningstillgångar 133 156 141 217 335 579 434 977 2 785 710
Tillgångar 302 313 404 607 850 840 873 1 894 3 387 1 344
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 121 139 245 60 65 61 81 323 488 476
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 317 218
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 14 69 97 30 48 51 0 0 17
Kortfristiga skulder 173 160 90 450 755 731 741 1 571 2 582 633
Skulder och eget kapital 302 313 404 607 850 840 873 1 894 3 387 1 344
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 347 367 355 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 426 158 99 560 1 291 1 317 709 820 930 750
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 149 67 53 244 557 549 476 546 532 458
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
Omsättning 977 618 803 1 397 2 694 2 946 2 435 3 385 3 542 3 673
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 4 5 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 977 618 750 699 607 567 609 846 708 727
Personalkostnader per anställd (tkr) 586 240 157 407 465 377 384 455 384 311
Rörelseresultat, EBITDA 13 43 317 95 -6 168 -53 -212 525 737
Nettoomsättningförändring 58,09% -17,60% -46,31% -42,46% -14,36% 16,43% -28,06% -4,43% -2,50% -%
Du Pont-modellen 1,66% -16,61% 47,03% -9,88% -14,35% -1,19% -26,69% -25,18% 9,92% 46,35%
Vinstmarginal 0,51% -8,41% 25,33% -4,29% -5,02% -0,35% -9,57% -14,09% 9,49% 17,15%
Bruttovinstmarginal 90,38% 88,67% 96,27% 99,00% 95,72% 93,40% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -4,09% -0,65% 6,80% -16,68% -17,30% -5,36% -12,61% -17,55% 5,73% 2,12%
Soliditet 40,07% 44,41% 60,64% 9,88% 7,65% 7,26% 9,28% 17,05% 21,15% 47,10%
Kassalikviditet 76,88% 97,50% 156,67% 48,22% 44,37% 79,21% 58,57% 62,19% 107,86% 112,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...