Visa allt om Destination Halmstad AB
Visa allt om Destination Halmstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 675 17 713 12 924 8 848 16 157 5 695 12 267 10 833 7 483 1 641
Övrig omsättning 221 130 568 489 1 824 1 610 151 697 5 338 411
Rörelseresultat (EBIT) -31 372 -24 617 -29 438 -24 311 -31 765 -24 142 -21 916 -20 468 -25 602 -15 040
Resultat efter finansnetto -31 945 -25 220 -30 068 -25 023 -32 370 -24 327 -21 978 -20 493 -25 675 -15 199
Årets resultat 3 -404 -61 -50 -23 868 -17 951 -16 221 -14 760 -18 666 -15 199
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 548 21 155 21 123 20 574 16 287 2 610 2 411 3 178 1 483 1 431
Omsättningstillgångar 38 450 28 799 33 459 27 670 34 096 26 263 25 136 23 623 29 245 17 288
Tillgångar 57 998 49 954 54 582 48 244 50 383 28 873 27 547 26 801 30 728 18 719
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 105 102 101 100 105 96 132 139 -61 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 100 10 100 12 100 14 100 16 280 7 540 900 1 260 0 0
Kortfristiga skulder 49 793 39 752 42 381 34 044 33 998 21 237 26 515 25 402 30 789 18 618
Skulder och eget kapital 57 998 49 954 54 582 48 244 50 383 28 873 27 547 26 801 30 728 18 719
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 234 1 056 1 039 1 307 1 201 1 097 1 634 747 734 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 12 055 10 121 9 227 7 620 9 292 7 818 7 034 7 509 4 000 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 4 731 4 255 3 622 3 118 3 042 2 185 3 299 3 328 1 988 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 896 17 843 13 492 9 337 17 981 7 305 12 418 11 530 12 821 2 052
Nyckeltal
Antal anställda 32 29 26 25 19 22 20 28 20 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 427 611 497 354 850 259 613 387 374 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 540 550 565 515 744 495 610 422 376 -
Rörelseresultat, EBITDA -27 580 -21 359 -26 494 -21 976 -30 609 -23 303 -20 925 -19 465 -25 238 -14 850
Nettoomsättningförändring -22,80% 37,06% 46,07% -45,24% 183,71% -53,57% 13,24% 44,77% 356,00% -%
Du Pont-modellen -54,09% -49,28% -53,92% -50,38% -62,89% -83,41% -79,46% -76,26% -83,27% -80,34%
Vinstmarginal -229,39% -138,98% -227,73% -274,71% -196,10% -422,86% -178,44% -188,66% -341,92% -916,39%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -82,95% -61,84% -69,03% -72,04% 0,61% 88,25% -11,24% -16,42% -20,63% -81,05%
Soliditet 0,18% 0,20% 0,19% 0,21% 0,21% 0,33% 0,48% 0,52% -0,20% 0,54%
Kassalikviditet 76,67% 71,68% 78,15% 80,42% 99,57% 123,08% 94,75% 92,91% 94,99% 92,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...